ແນະນຳ

Mediworld ແມ່ນໜື່ງເຄື່ອງໝາຍການຄ້າທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເຊື່ອຖືໃນການຝຶກອົບຮົມ, ຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຢີ່ແລະຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນນຳໃຊ້ເຕັກນິກສູງທີ່ຂື້ນກັບຂອບເຂດຊີວະວິທະຍາ-ຊີວະວິທະຍາການແພດໃນການເບິ່ງແຍງ,ຟື້ນຟູແລະປິ່ນປົ່ວດ້ານຄວາມງາມ.

Viện nghiên cứu công nghệ cao

ຮ່ວມມື, ຄົ້ນຄວ້າ, ພັດທະນາບັນດາວິທີການ, ນຳໃຊ້ປອດໄພ – ໄດ້ຮັບຜົນ ໃນການດູແລ, ຟື້ນຟູ ແລະ ການກຳເນີດໃໝ່ຂອງຜິວໜັງດ້ານຄວາມງາມ.

ເຝິກອົບຮົມດ້ານຄວາມງາມ ຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຢີ່ໂດຍນັກຊ່ຽວຊານ,ອາຈານສິດສອນທີມີປະສົບການ,ທຸມເທກັບວິຊາຊີບ,ບໍ່ຢຸດຢັ້ງໃນການຮຽນຮູ້ແລະຍົກລະດັບຄວາມຮູ້.

Hợp tác phân phối Mỹ phẩm 1

ຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນນຳໃຊ້ບັນດາຄວາມສຳເລັດຂັ້ນສູງສຸດໃນການດູແລ,ຟື້ນຟູແລະການຟື້ນຟູຜິວດ້ານຄວາມງາມ

ດ້ວຍໃຈ

ໜ້າເຊື່ອຖື

ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ເຝິກອົບຮົມ

ຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຢີ່

ຫົວຂໍ້

ມອບຄຸນຄ່າ – ຮັບຄວາມໝັ້ນໃຈ

ທຸມເທ,ໜ້າເຊື່ອຖື,ຄຸນນະພາບແມ່ນຈຸດປະສົງອັນແທ້ຈິ່ງຂອງ Mediworld. ພວກຂ້ອຍບໍ່ຢຸດຢັ້ງໃນການປ່ຽນໃໝ່, ຍົກລະດັບຄຸນນະພາບການບໍລິການ, ຕັ້ງໃຈຄົ້ນຄວ້າແລະພັດທະນາ. ດ້ວຍກຳລັງນັກຊ່ຽວຊານມືອາຊີບມີລະດັບຄວາມຮູ້ດ້ານວິຊາຊີບສູງ,ມີປະສົບການແລະເຕັມດ້ວຍຄວາມກະຕືລືລົ້ນ, Mediworld ໝັ້ນໃຈຈະນຳມາໃຫ້ທຸກໆຄົນ ບັນດາຜະລິດຕະພັນ, ທິດທາງການນຳໃຊ້ ປອດໄພ – ມີປະສິດທິພາບ.

ຜະ ລິດ ຕະ ພັນ ທີ່ ພົ້ນ ເດັ່ນ

ເປັນຫຍັງຈື່ງຄວນຮ່ວມືນຳ MediWorld?

MediWorld ຫຼາຍປີທີ່ເຄືອນໄຫວໃນຂອບເຂດການດູແລ,ການ ຟື້ນຟູແລະການຮັກສາຜິວໜັງດ້ານຄວາມງາມ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ກໍ່ແມ່ນສູນເຝິກອົບຮົມທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ດຶງດູດເອົາປະລິມານລູກຄ້າຫຼາຍ, ຄູ່ຮ່ວມມືເຊື່ອຖື, ນຳໃຊ້ແລະຮ່ວມມື.

    ເຫດ ການ ທີ່ ສຳ ຄັນ

    ຄູ່ ຮ່ວມ ມື ຂອງ ພວກ ຂ້ອຍ

    ຂ່າວ ໃໝ່ ລ່າ ສຸດ

    ທາດສະກັດເຊວຕົ້ນກຳເນີດຂອງພືດ – ເທັກໂນໂລຊີໃໝ່ໃນການຕ້ານຜິວແກ່ກ່ອນໄວ

    ເມື່ອເວົ້າເຖິ່ງຂອບເຂດຜິວດ້ານຄວາມງາມ, ຫຼາຍໆຄົນອາດເຄີຍໄດ້ຍິນຜ່ານໆກ່ຽວກັບເທັກໂນໂລຊີເຊວຕົ້ນກຳເນີດ. ສະນັ້ນ, ເຊວຕົ້ນກຳເນີດຂອງພືດແມ່ນຫຍັງ? ເປັນຫຍັງເທັກໂນໂລຊີນີ້ກັບໄດ້ນຳໃຊ້ໃນບັນດາຜະລິດຕະພັນຕ້ານຜິວແກ່ກ່ອນໄວ? ຜະລິດຕະພັນມີຄຸນປະໂຫຍດຫຍັງທີ່ໂດນເດັ່ນ? ຈົ່ງຮ່ວມກັບ Mediworld ຊອກຮູ້ໃນບົດຄວາມຕໍ່ໄປນີ້ເດີ! I. ເຊວຕົ້ນກຳເນີດຂອງພືດມີຄຸນລັກສະນະຄ້າຍຄືກັບເຊວຕົ້ນກຳເນີດຂອງຄົນເຮົາ ເຊວຕົ້ນກຳເນີດເປັນປະເພດເຊວທີ່ມີຄວາມສາມາດແບ່ງແລະຟື້ນຟູກາຍເປັນເຊວຫຼາຍປະເພດແຕກຕ່າງກັນໃນຮ່າງກາຍ. ໃນຕົວຈິ່ງ, ເຊວຕົ້ນກຳເນີດບໍ່ມີຫຍັງແຕກຕ່າງຈາກເຊວທົ່ວໆໄປແລະກໍ່ບໍ່ມີຄຸນນະສົມບັດພິເສດຫຍັງ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ...