ແນະນຳ

Mediworld ແມ່ນໜື່ງເຄື່ອງໝາຍການຄ້າທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເຊື່ອຖືໃນການຝຶກອົບຮົມ, ຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຢີ່ແລະຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນນຳໃຊ້ເຕັກນິກສູງທີ່ຂື້ນກັບຂອບເຂດຊີວະວິທະຍາ-ຊີວະວິທະຍາການແພດໃນການເບິ່ງແຍງ,ຟື້ນຟູແລະປິ່ນປົ່ວດ້ານຄວາມງາມ.

Viện nghiên cứu công nghệ cao

ຮ່ວມມື, ຄົ້ນຄວ້າ, ພັດທະນາບັນດາວິທີການ, ນຳໃຊ້ປອດໄພ – ໄດ້ຮັບຜົນ ໃນການດູແລ, ຟື້ນຟູ ແລະ ການກຳເນີດໃໝ່ຂອງຜິວໜັງດ້ານຄວາມງາມ.

ເຝິກອົບຮົມດ້ານຄວາມງາມ ຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຢີ່ໂດຍນັກຊ່ຽວຊານ,ອາຈານສິດສອນທີມີປະສົບການ,ທຸມເທກັບວິຊາຊີບ,ບໍ່ຢຸດຢັ້ງໃນການຮຽນຮູ້ແລະຍົກລະດັບຄວາມຮູ້.

Hợp tác phân phối Mỹ phẩm 1

ຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນນຳໃຊ້ບັນດາຄວາມສຳເລັດຂັ້ນສູງສຸດໃນການດູແລ,ຟື້ນຟູແລະການຟື້ນຟູຜິວດ້ານຄວາມງາມ

ດ້ວຍໃຈ

ໜ້າເຊື່ອຖື

ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ເຝິກອົບຮົມ

ຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຢີ່

ຫົວຂໍ້

ມອບຄຸນຄ່າ – ຮັບຄວາມໝັ້ນໃຈ

ທຸມເທ,ໜ້າເຊື່ອຖື,ຄຸນນະພາບແມ່ນຈຸດປະສົງອັນແທ້ຈິ່ງຂອງ Mediworld. ພວກຂ້ອຍບໍ່ຢຸດຢັ້ງໃນການປ່ຽນໃໝ່, ຍົກລະດັບຄຸນນະພາບການບໍລິການ, ຕັ້ງໃຈຄົ້ນຄວ້າແລະພັດທະນາ. ດ້ວຍກຳລັງນັກຊ່ຽວຊານມືອາຊີບມີລະດັບຄວາມຮູ້ດ້ານວິຊາຊີບສູງ,ມີປະສົບການແລະເຕັມດ້ວຍຄວາມກະຕືລືລົ້ນ, Mediworld ໝັ້ນໃຈຈະນຳມາໃຫ້ທຸກໆຄົນ ບັນດາຜະລິດຕະພັນ, ທິດທາງການນຳໃຊ້ ປອດໄພ – ມີປະສິດທິພາບ.

ຜະ ລິດ ຕະ ພັນ ທີ່ ພົ້ນ ເດັ່ນ

ເຕັກໂນໂລຢີ່ການໝັກຈຸລິນຊີ

Aqua Stem Mask – Mặt nạ dạng gel cấp nước và nuôi dưỡng da chuyên sâu

ເຕັກໂນໂລຢີ່ການໝັກຈຸລິນຊີ

Plant Stem Cleanser – Sữa rửa mặt từ công nghệ tế bào gốc thực vật

ເຕັກໂນໂລຢີ່ການໝັກຈຸລິນຊີ

Kem đánh răng MediNano Fresh – Làm sạch và bảo vệ răng an toàn từ CNSH

ເປັນຫຍັງຈື່ງຄວນຮ່ວມືນຳ MediWorld?

MediWorld ຫຼາຍປີທີ່ເຄືອນໄຫວໃນຂອບເຂດການດູແລ,ການ ຟື້ນຟູແລະການຮັກສາຜິວໜັງດ້ານຄວາມງາມ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ກໍ່ແມ່ນສູນເຝິກອົບຮົມທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ດຶງດູດເອົາປະລິມານລູກຄ້າຫຼາຍ, ຄູ່ຮ່ວມມືເຊື່ອຖື, ນຳໃຊ້ແລະຮ່ວມມື.

    ເຫດ ການ ທີ່ ສຳ ຄັນ

    ຄູ່ ຮ່ວມ ມື ຂອງ ພວກ ຂ້ອຍ