ໃບຢັ້ງຢືນ Organic – ໃບຢັ້ງຢືນຂອງຄວາມປອດໄພແລະ ໝັ້ນໃຈ

Avata giấy chứng nhận Organic

ບັນດາສີນຄ້າທຳມະຊາດຄື: ຜັກ organic, ເຄື່ອງສຳອາງ organic, ຊາ organic,… ກຳລັງກາຍເປັນສິ່ງທີໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມໃນປະຈຸບັນ. ແຕ່ທ່ານກໍ່ແນ່ໃນລະບໍ່ວ່າສິນຄ້ານັ້ນໄດ້ມາດຖານແລະໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນ organic ຫຼືບໍ່? ໃນຕົວຈິ່ງ, ຜະລິດຕະພັນໄດ້ເອີ້ນເປັນ organic ພຽງເມື່ອໄດ້ສຳນັກງານ, ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືກວດສອບໂດຍຜ່ານຫຼາຍຂັ້ນຕອນຢ່າງກະທັດຮັດດ້ານການປູກຝັງ, ຜະລິດ,​ເກັບຮັກສາ, ການເຄື່ອນຍ້າຍຫຼືຈັດຈຳໜ່າຍ. I. ເພື່ອບັນລຸຄົບມາດຕະຖານການອອກໃບຢັ້ງຢືນ organic – ບໍ່ງ່າຍດາຍ! ສັງຄົມຍິ່ງພັດທະນາ, ຄົນເຮົາຍິ່ງໃສ່ໃຈເຖິ່ງສຸຂະພາບ, ພິເສດແມ່ນບັນຫາການກິນດື່ມແລະການດູແລສຸຂະພາບ. ຈາກນັ້ນ, ຜະລິດຕະພັນຂຽວ – ສະອາດ ກໍ່ເລີ່ມປະກົດໂຕຂື້ນໃນການດຳລົງຊີວິດ. ເຖິ່ງແນວໃດກໍ່ຕາມ, ບໍ່ມີໃຜກ້າຮັບປະກັນໄດ້ວ່າບັນດາຜະລິດຕະພັນເຫຼົ່ານັ້ນດີຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງຄົນເຮົາໄດ້ແທ້. ຍ້ອນສະນັ້ນ,​ເພື່ອຕີລາຄາຄຸນນະພາບແລະຄວາມປອດໄພຂອງຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆນີ້, ໃບຮັບຮອງ ໃບຢັ້ງຢືນ ກໍ່ປະກົດຕົວຂື້ນມາຕາມລຳດັບ, ໃນນັ້ນມີໃບຢັ້ງຢືນ organic (ທຳມະຊາດ). ໃນໂລກປະຈຸບັນນີ້ມີໃບຢັ້ງຢືນ organic ຫຼາຍຢ່າງຕ່າງກັນ. ແຕ່ສຳນັກງານ, ອົງການຈັດຕັ້ງມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືອອກໃບຮັບຮອງມີພຽງແຕ່ລະດັບປະເທດສຳລັບມາດຕະຖານຄົບຖ້ວນ organic ລ້ວນແຕ່ມີກົດລະບຽບສະເພາະ. ໂດຍລວມ, ທັງໝົດຄ້າຍຄືວ່າສະເໜີຕິດພັນກັບບັນຫາຄືດັ່ງນີ້: ແຫຼ່ງວັດຖຸດິບ: ຜະລິດຕະພັນ organic ບໍ່ນຳໃຊ້ເຄື່ອງແຕ່ງສີແຕ່ງກິ່ນ, ທາດກັນບູດຫຼືສີໂດຍລວມ. ຂະບວນການຜະລິດບໍ່ນຳໃຊ້ຢາຂ້າແມງໄມ້, …

ທາດສະກັດເຊວຕົ້ນກຳເນີດຂອງພືດ – ເທັກໂນໂລຊີໃໝ່ໃນການຕ້ານຜິວແກ່ກ່ອນໄວ

ເມື່ອເວົ້າເຖິ່ງຂອບເຂດຜິວດ້ານຄວາມງາມ, ຫຼາຍໆຄົນອາດເຄີຍໄດ້ຍິນຜ່ານໆກ່ຽວກັບເທັກໂນໂລຊີເຊວຕົ້ນກຳເນີດ. ສະນັ້ນ, ເຊວຕົ້ນກຳເນີດຂອງພືດແມ່ນຫຍັງ? ເປັນຫຍັງເທັກໂນໂລຊີນີ້ກັບໄດ້ນຳໃຊ້ໃນບັນດາຜະລິດຕະພັນຕ້ານຜິວແກ່ກ່ອນໄວ? ຜະລິດຕະພັນມີຄຸນປະໂຫຍດຫຍັງທີ່ໂດນເດັ່ນ? ຈົ່ງຮ່ວມກັບ Mediworld ຊອກຮູ້ໃນບົດຄວາມຕໍ່ໄປນີ້ເດີ! I. ເຊວຕົ້ນກຳເນີດຂອງພືດມີຄຸນລັກສະນະຄ້າຍຄືກັບເຊວຕົ້ນກຳເນີດຂອງຄົນເຮົາ ເຊວຕົ້ນກຳເນີດເປັນປະເພດເຊວທີ່ມີຄວາມສາມາດແບ່ງແລະຟື້ນຟູກາຍເປັນເຊວຫຼາຍປະເພດແຕກຕ່າງກັນໃນຮ່າງກາຍ. ໃນຕົວຈິ່ງ, ເຊວຕົ້ນກຳເນີດບໍ່ມີຫຍັງແຕກຕ່າງຈາກເຊວທົ່ວໆໄປແລະກໍ່ບໍ່ມີຄຸນນະສົມບັດພິເສດຫຍັງ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ໃນກໍ່ລະນີທີ່ຈຳເປັນ, ບັນດາເຊວຕ່າງໆເຫຼ່ານີ້ອາດປ່ຽນເປັນເຊວຈຸລັງພິເສດເພື່ອຮັກສາຫຼືທົດແທນເຂົ້າໃນບໍລິເວນທີ່ຂາດຫາຍ. ຢູ່ໃນຄົນເຮົາແລະສັດ, ເຊວຕົ້ນກຳເນີດໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 21 ປະເພດ: ເຊວຕົ້ນກຳເນີເຍື້ອອ່ອນ(ຍັງບໍ່ພັດທະນາ) ແລະເຊວຕົ້ນກຳເນີດທີ່ໃຫຍ່ເຕັມໂຕ( ຢູ່ທຸກພາກສ່ນຂອງຮ່າງກາຍ). ໃນນັ້ນຢູ່ໃນສັດ, ໄດ້ຄົ້ນພົບຢູ່ບັນດາເນື້ອເຍື້ອຮາກແລະກິ່ງ, ມີຄຸນນະສົມບັດຟື້ນຟູເອງແລະປ່ຽນແທນບັນດາເຊວທີ່ຕາຍໄປ. 1. ເປັນຫຍັງເຊວຕົ້ນກຳເນີດຈາກພືດຈື່ງສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ຕໍ່ຜິວຄົນ? ເຊວຕົ້ນກຳເນີດຂອງຄົນ (ເຊວຕົ້ນກຳເນີດຮ່າງກາຍຂອງຕົນເອງ) ແມ່ນອັນທຳອິດຍ້ອນຄຸນນະສົມບັດການແບ່ງເກີດຫຼາຍເຊວທີ່ຄືກັບມັນ. ເມື່ອມີຕຳແໜ່ງທີ່ເສຍຫາຍ, ບັນດາເຊວຕົ້ນກຳເນີດນີ້ຈະແບ່ງເພື່ອປົວແປງບັນດາເຊວທີ່ເປ່ເພຫຼືເກີດເຊວທົດແທນໃຫ້ບັນດາເຊວຜິວທີ່ຕາຍແລ້ວ. ໃນຂະບວນການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈວິທະຍາສາດຈຳນວນໜື່ງ, ຄົນເຮົາໄດ້ຊີ້ແຈງອອກມາວ່າ, ເຊວຕົ້ນກຳເນີດພືດມີຄວາມຄ້າຍຄືຫຼາຍກັບເຊວຕົ້ນກຳເນີດຂອງຄົນ. ພວກມັນແມ່ນບັນດາເຊວມີຕົ້ນກຳເນີດຈາກຕົ້ນໄມ້, ໝາກໄມ້ໃນທຳມະຊາດ. ພວກມັນມີຕົ້ໜກຳເນີດຮັກສາໄດ້ການມີຊີວິດໃຫ້ພືດ, ມີຄວາມສາມາດເກີດເຊວພິເສດໃໝ່ຫຼືຜະລິດແລະທົດແທນບັນດາເຊວທີ່ໄດ້ຕາຍດ້ວຍວິທີ່ມີການກວດສອບ. ເຖິ່ງແນວໃດກໍ່ຕາມ ບັນດາເຊວຕົ້ນກຳເນີດຈາກພືດບໍ່ສາມາດເຄືອນໄຫວຄືກັບບັນດາເຊວຕົ້ນກຳເນີດຂອງຮ່າງກາຍຄົນເຮົາ, ຄືແນວນັ້ນແຕ່ພວກມັນກັບມີຄວາມຄ້າຍຄືສູງຫຼາຍ. 2. ຍ້ອນຫຍັງຕ້ອງນຳໃຊ້ເທັກໂນໂລຊີເຊວຕົ້ນກຳເນີດແກ່ຜິວ? ເຊວຕົ້ນກຳເນີດໃນຜິວຮັບປະກັນການເກີດບັນດາເຊວໃໝ່, ກໍ່ຄືກັບການປົວແປງຫຼືທົດແທນບັນດາເຊວທີ່ເສຍຫາຍ, ເຊວຜິວຕາຍດ້ວຍການຕິດຕາມ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ບັນຫາການແກ່ກ່ອນໄວຫຼືການດູແລ – ຮັກສາຜິວບໍ່ຖືກວິທີ ມີໂອກາດເຮັດໃຫ້ຜິວເສຍຫາຍ, ຈາກນັ້ນເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນສະທ້ອນເຖິງການເຄືອນໄຫວຂອງເຊວຕົ້ນກຳເນີດໃນຜິວ. …

ສະໜອງນ້ຳແລະທາດຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ອັນໃດແມ່ນປັດໃຈທີ່ຈຳເປັນທີ່ສຸດໃຫ້ແກ່ຜິວ?

ບໍ່ວ່າຜິວແນວໃດກໍ່ຕ້ອງການຄວາມຊຸ່ມຊື່ນທີ່ຈຳເປັນເພື່ອຮັກສາໄດ້ການເຄືອນໄຫວເປັນປົກກະຕິຂອງຜິວ, ຊ່ວຍໃຫ້ຜິວກະຊັບ,​ແຂງແຮງ, ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ປະຈຸບັນມີຫຼາຍໆຄົນເຂົ້າໃຈຜິດກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນສະໜອງນ້ຳ (hydrating) ແລະຜະລິດຕະພັນສະໜອງຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ (moisturizing). ສະນັ້ນ, ລະຫວ່າງສະໜອງນ້ຳແລະຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ອັນໃດແມ່ນຜະລິດຕະພັນທີ່ຈຳເປັນໃຫ້ແກ່ຜິວກວ່າ? I. ໄຈ້ແຍກລະຫວ່າງຜະລິດຕະພັນສະໜອງນ້ຳແລະສະໜອງຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ ໃນຕົວຈິ່ງ, ສະໜອງນ້ຳ ແລະ ສະໜອງຄວາມຊຸ່ມຊື່ນລ້ວນແຕ່ມີຈຸດປະສົງສະໜອງຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໃຫ້ແກ່ຜິວ, ຊ່ວຍໃຫ້ຜິວອ່ອນໄວແລະລຽບນຽນ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ຄຸນນະສົມບັດຂອງຜະລິດຕະພັນສອງປະເພດນີ້ກັບບໍ່ມີຄວາມຄືກັນແຕ່ຢ່າງໃດ. ເພາະສະນັ້ນ, ມີຫຼາຍຄົນເຂົ້າໃຈຜິດລະຫວ່າງຄຸນປະໂຫຍດຂອງສອງຜະລິດຕະພັນນີ້, ນຳໄປສູ່ການນຳໃຊ້ບໍ່ຖືກຜະລິດຕະພັນທີ່ເໝາະສົມໃຫ້ແກ່ຜິວ. ສະນັ້ນ, ຜິວຂອງທ່ານກຳລັງຕ້ອງການຜະລິດຕະພັນສະໜອງນ້ຳຫຼືຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ? ຈົ່ງຮ່ວມກັບພວກຂ້ອຍຊອກຮູ້ໃຫ້ລະອຽດກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນ 2 ປະເພດນີ້, ເພື່ອໃຫ້ຮູ້ຜິວຂອງທ່ານຄວນໃຊ້ຜະລິດຕະພັນໃດ! 1. ຜະລິດຕະພັນສະໜອງນ້ຳ ສະໜອງນ້ຳແມ່ນຂະບວນການສະໜອງນ້ຳໃຫ້ແກ່ຜິວດ້ວຍວິທີນຳນ້ຳເຂົ້າໄປພາຍໃນບັນດາເຊວຕ່າງໆຂອງຜິວດ້ວຍວິທີການນຳໃຊ້ບັນດາຜະລິດຕະພັນມີຄຸນນະສົມບັດຕົ້ນຕໍແມ່ນການສະໜອງນ້ຳ. ຈຸດພິເສດຫຼັກຂອງຜະລິດຕະພັນສະໜອງນ້ຳເຫຼ່ານີ້ແມ່ນມັກຢູ່ໃນຮູບແບບແຫຼວ, ເຈວ ຊຶມຊັບງ່າຍ. ເມື່ອນຳໃຊ້ກັບຜິວ, ຜະລິດຕະພັນສະໜອງນ້ຳຈະຊຶມຊັບເຂົ້າຜິວໄດ້ໄວ, ບໍ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຮູ້ສຶກມື່ນ, ຕິດຫຼືບໍ່ສະບາຍສຳລັບຜິວ. ຜະລິດຕະພັນສະໜອງນ້ຳມັກໄດ້ນຳໃຊ້ແກ່ບັນດາຜິວທີ່ຂາດນ້ຳ, ເສຍນ້ຳດ້ວຍອາການຈຳນວນໜື່ງຄືຕໍ່ໄປນີ້: ຮູຂຸມຂົນໃຫຍ່. ຜິວພາຍນອກຂາດສີສັນ, ຜິວຫຍາບກະດ້າງ, ສຳພັດຮູ້ສຶກຫຍາບກະດ້າງ. ຜິວລະບາຍຄາບມັນອອກມາຫຼາຍ, ພິເສດແມ່່ນບໍລິເວນໂຕທີ (ໜ້າຜາກ, ດັງ, ຄາງ). ສ່ວນປະກອບຂອງຜະລິດຕະພັນສະໜອງນ້ຳມັກບັນຈຸທາດດູດຄວາມຊຸ່ມ (Humectants) ບັນຈຸປະລິມານນ້ຳສູງແລະເພີ່ມປະລິມານນ້ຳທີ່ຈຳເປັນໃຫ້ແກ່ຜິວຊັ້ນນອກ. ປົກກະຕິ, ປະເພດຜິວຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ສະໜອງນ້ຳແມ່ນຜິວມັນແລະຜິວປະສົມ. 2. …

ເຂົ້າໃຈໃຫ້ຖືກກ່ຽວກັບຜິວແຫ້ງ ເສຍນ້ຳເພື່ອມີວິທີການແກ້ໄຂຢ່າງມີປະສິດທິພາບ

ຜິວໜັງຂອງຄົນເຮົາລ້ວນແຕ່ຕ້ອງປະເຊີນກັບອັນຕະລາຍຈາກພາຍນອກລວມທັງພາຍໃນຮ່າງກາຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ໃນນັ້ນ, ສະພາບຜິວແຫ້ງເສຍນ້ຳເກີດຂື້ນຫຼາຍໃນປະຈຸບັນ. ແນວໃດກຕາມ, ບວ່າແມ່ນໃຜກຮູ້ວິທີຮັບຮູ້ໄດ້ສະພາບຜິວເພື່ອມີວິທີການແກ້ໄຂຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. I. ຜິວແຫ້ງ ເສຍນ້ຳມີອາການແນວໃດ ? ປະຈຸບັນມີຫຼາຍຄົນກຳລັງປະເຊີນກັບອາການຜິວແຫ້ງເສຍນ້ຳ, ຂາດນ້ຳ – ພິເສດແມ່ນເອື້ອຍນ້ອງຍິງ. ແນວໃດກໍຕາມ, ສ່ວນຫຼາຍພວກເຂົາບໍ່ຮູ້ຜິວຂອງຕົວເອງກຳລັງພົບບັນຫາຫຍັງ. ຄົນຈຳນວນໜື່ງຍັງບໍ່ໃສ່ໃຈການນຳໃຊ້ວິທີການແກ້ໄຂທີ່ແຕກຕ່າງກັນເພື່ອຢາກປັບປຸງອາການຜິວຂອງຕົນເອງ. ສາເຫດເຮັດໃຫ້ຜິວແຫ້ງເສຍນ້ຳ ອາດເກີດຈາກກຳມະພັນຫຼືຍ້ອນອັນຕະລາຍຈາກປັດໄຈສິ່ງແວດລ້ອມພາຍນອກຄື: ອາກາດຮ້ອນ, ຄວາມຊິ່ນເຄີຍໃນການດຳລົງຊີວິດທຸກໆມື້, ການກິນດື່ມທີ່ບໍ່ມີທາດບຳລຸງພຽງພໍ, ດື່ມນ້ຳໜ້ອຍ, ນຳໃຊ້ຜະລິດຕະພັນທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ,… ພາຍນອກຂອງຜິວໃນຕົວຈິ່ງ, ທ່ານສາມາດຮັບຮູ້ສະພາບຜິວເສຍນ້ຳຫຼືຂາດນ້ຳຜ່ານບັນດາສັນຍານ, ອາການສະແດງອອກພາຍນອກຂອງຜິວ: ຜິວໝອງຄ້ຳ: ເມື່ອຜິວຂາດນ້ຳ, ຊັ້ນນອກຂອງຜິວຈະລອກງ່າຍ, ຊັ້ນເຊວຜິວຕາຍພາຍໃນມີໂອກາດແອອັດເຮັດໃຫ້ຜິວໝອງຄ້ຳ, ເບິ່ງຄືຂາດຄວາມມີຊີວິດຊີວາ. ຜິວລະບາຍຄາບມັນອອກຫຼາຍ: ເມື່ອຜິວຂາດນ້ຳ, ບັນດາຕ່ອມໄຂມັນຈະມີການເຮັດວຽກຫຼາຍແລະລະບາາຍຄາບມັນອອກມາຫຼາຍເພື່ອຮັກສາຄວາມສົມດູນ. ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ພາຍນອກຂອງຜິວ “ເຫຼືອມມັນ” ແຕ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກແຫ້ງກະດ້າງ. ຮີ້ວຮອຍສະແດງອອກຢ່າງຊັດເຈນ: ເມື່ອຜິວແຫ້ງຂາດນ້ຳ, ເມືາອແຍງແວນທ່ານຈະເຫັນພາຍນອກຂອງຜິວປະກົດມີຮີ້ວຮອຍຫຼາຍຂື້ນ, ຮີ້ວຮອຍເກົ່າມີທິດທາງຈະສະແດງອອກມາໄດ້ຊັດເຈນແລະເລິກ.​ ນີ້ກໍ່ແມ່ນສັນຍານອາການແກ່ກ່ອນໄວຂອງຜິວ. ຜິວແຕ່ງໜ້າບໍ່ກິນແປ້ງ: ສຳລັບຜິວຂາດນ້ຳ, ເສຍນ້ຳຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍໃນການແຕ່ງໜ້າ: ຜິວບໍ່ກິນແປ້ງ, ຊັ້ນແຕ່ງໜ້າບໍ່ຕິດດົນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຜິວແຫ້ງເສຍນ້ຳຍັປະກົດມີອາການຈຳນວນໜື່ງ: ຮູຂຸມຂົນໃຫຍ່, ເກີດສິວງ່າຍ, ຈັບແດດໄດ້ງ່າຍເມື່ອສຳພັດກັບແດດ, ຜິວມື່ນເຫຼືອມບໍໍລິເວນໂຕທີ(ໜ້າຜາກ, ດັງ, ຄາງ) …

ລະດັບຄວາມສຳຄັນຂອງການສະໜອງນ້ຳໃຫ້ແກ່ຜິວ

ບໍ່ວ່າຜິວໃດກໍ່ຕ້ອງການໄດ້ສະໜອງນ້ຳພຽງພໍແລະສະໝ່ຳສະເໝີ, ເພື່ອຊ່ວຍຜິວຮັກສາໄດ້ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນແລະຄວາມນຸ່ມນວນ, ກະຊັບ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ມີໜ້ອຍຄົນທີ່ເຂົ້າໃຈໄດ້ຄວາມສຳຄັນຂອງການສະໜອງນ້ຳແກ່ຜິວ, ບໍ່ສຶກສາລະອຽດກ່ຽວກັບຜິວຂອງຕົນເອງ, ນຳໄປສູ່ສະພາບການນຳໃຊ້ຜະລິດຕະພັນດູແລຜິວທີ່ເໝາະສົມ. ຈາກນັ້ນ, ເຮັດໃຫ້ຜິວເສຍກະຈ່າງໃສ,​ຊ້ຳບໍ່ໜ່ຳຍັງມີໂອກາດເກີດຫຼາຍບັນຫາຕ່າງໆ( ສິວ, ຜິວໝອງຄ້ຳ, ຝ້າ,..). I. ອາການສະແດງອອກຂອງຜິວເສຍນ້ຳ, ຂາດນ້ຳ ນ້ຳມີບົດບາດສຳຄັນຫຼາຍໃນການດຳລົງຊີວິດຂອງຄົນ, ຊ່ວຍຮັກສາການມີຊີວິດແລະຮັບປະກັນໃຫ້ການພັດທະນາຂອງຮ່າງກາຍ. ຖ້າຂາດນ້ຳຫຼືຮ່າງກາຍບໍ່ໄດ້ສະໜອງນ້ຳພຽງພໍ, ຍາກທີ່ຈະຄາດການວ່າຈະມີຫຍັງເກີດຂື້ນ. ຍ້ອນຄົນເຮົາສາມາດອົດອາຫານໄດ້ຮອດໜື່ງເດືອນ, ແຕ່ສາມາດອົດນ້ຳໄດ້ພຽງແຕ່ 3 – 5 ມື້. ຜິວໜັງກໍ່ຄືກັນ, ກໍ່ແມ່ນໜື່ງໃນພາກສ່ວນສຳຄັນທີ່ຕ້ອງການນ້ຳ. ໃນໂຄງສ້າງຂອງຜິວ, ນ້ຳກວມປະລິມານເຖິ່ງ 70%, ໃນນັ້ນປະມານ 20 – 30% ນ້ຳລວມຕົວຢູ່ໜັງຊັ້ນນອກ. ໜັງຊັ້ນນອກໄດ້ຮັບໂຄງສ້າງຈາກນ້ຳແລະ (ທາດໄຂມັນ), ຍັງໄດ້ເອີ້ນຊັ້ນ hydrolipid. ຊັ້ນແຜນນີ້ເຂົ້າຮ່ວມຂະບວນການການລະບາຍເຫື້ອແລະຄາບມັນ, ຊ່ວຍຮັກສາຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໃຫ້ແກ່ຜິວໂດຍອາໄສຂະບວນການສະໜອງນ້ຳໃຫ້ຜິວ, ເຮັດໃຫ້ຜິວລ້ວນແຕ່ລຽບນຽນແລະຕ້ານກັບອັນຕະລາຍຈາກສິ່ງແວດລ້ອມພາຍນອກ (ຝຸ່ນ, ແບັກທີເຣຍ,​ ໂໝກ,…). ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ຖ້າຍ້ອນເຫດຜົນໃດໜື່ງທີ່ຊັ້ນນີ້ຂາດນ້ຳຫຼືເສຍນ້ຳ, ການເຄືອນໄຫວຂອງຜິວຈະເກີດການປັ່ນປວນ, ຜິວບໍ່ສາມາດຮັກສຄວາມແຂງແຮງຄືປົກກະຕິດ້ວຍອາການຈຳນວນໜື່ງຄືດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: ຮູ້ຂຸມຂົນໃຫຍ່, ພິເສດແມ່ນຢູ່ແກ້ມ, ໜ້າຜາກ. ບໍລິເວນໂຕທີ( T ) …

ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕິດເຊື້ອຂອງບາດແຜຖະລອກຖ້າດູແລບໍ່ຖືກວິທີ

ມີຫຼາຍສາເຫດອາດກໍ່ໃຫ້ເກີດບາດແຜຖະລອກຄື: ນ້ຳຮ້ອນລວກ, ດາດທໍ່ໄຟລົດ, ໄຟໄໝ້,… ບາດແຜຖະລອກຕິດເຊື້ອໄດ້ງ່າຍດາຍຍ້ອນບາດແຜເຮັດໃຫ້ເຊື້ອແບັກທີເຣຍຮຸກຮານໄດ້ງ່າຍກໍ່ໃຫ້ເກີດບາດແຜຕິດເຊື້ອ. ການຮັກສາບາດແຜຖະລອກ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຫຼີກລ້ຽງບາດແຜຖະລອກຕິດເຊື້ອແມ່ນສິ່ງທີ່ຈຳເປັນແລະສຳຄັນທີ່ສຸດ. II. ບາດແຜຖະລອກອັນຕະລາຍຢ່າງຍິ່ງ ບາດແຜຖະລອກທຳລາຍຮົ້ວປ້ອງກັນຜິວໜັງແລະຮ່າງກາຍ, ແບັກທີເຣຍຮຸກຮານໄດ້ງ່າຍຂື້ນ. ລະດັບການຕິດເຊື້ອຂື້ນກັບຕຳແໜ່ງແລະລະດັບເລິກຂອງບາດແຜ. ຖະລອກໜັກ, ຂະໜາດຍິ່ງກວ້າງຍິ່ງມີຄວາມສ່ຽງໃນການຕິດເຊື້ອແບັກທີເຣຍສູງ. ເມື່ອຮົ້ວຖືກທຳລາຍຍັງມີຄວາມສ່ຽງເປີດລະບົບປະສາດພາຍໃນຂອງຜິວໜັງ, ຈາກນັ້ນຂະໜາດ receptor ເຈັບ, ການອັກເສບກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມດັນ… ອາການບາດເຈັບນີ້ອາດກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຄຽດ, ພ້ອມກັບອາການຜິດປົກກະຕິຕ່າງໆ. ການປິ່ນປົ່ວບາດແຜຖະລອກ, ຫຼີກລ້ຽງການຕິດເຊື້ອຂອງບາດແຜແມ່ນອີກໜື່ງວິທີການຂອງທ່ານໝໍລວມທັງຄົນເຈັບ. ບາດແຜຖະລອກແບ່ງອອກເປັນ 3 ລະດັບຄື: 1. ລະດັບ 1 – ບາດແຜຕິດເຊື້ອຢູ່ໃນລະດັບເບົາ: ນີ້ແມ່ນລະດັບໄດ້ຮັບການຕີລາຄາເປັນບາດແຜໜ້ອຍສຸດ. ຖະລອກໃນກໍໍລະນີນີ້ພຽງສົ່ງຜົນສະທ້ອນຫຼັກເຖິງຊັ້ນນອກສຸດຂອງຜິວ. 2. ລະດັບ 2 – ບາດເຈັບບໍ່ມີພຽງພາຍນອກ: ໜັກກວ່າລະດັບຂ້າງເທີ່ງ, ບາດແຜຖະລອກຈະມີອາການໃຄ້, ແດງຊ້ຳແລະເຈັບປວດ. ປະກົດມີຕຸ່ມສະແດງໃຫ້ເຫັນອາການກັບລັງຮ້າຍແຮງ. ບາດແຜຖະລອກໃນຕອນນີ້ດີຍາກ, ຕ້ອງໄດ້ອະນາໄມໃຫ້ສະອາດ. ໃສ່ຜ້າພັນແຜໃຫ້ຖືກວິທີເພື່ອຫຼີກລ້ຽງການຕິດເຊື້ອ.​ພ້ອມກັນນັ້ນ,​ຕ້ອງມີວິທີການປົກປິດໃຫ້ມິດຊິດແລະປ້ອງກັນໃຫ້ແຜດີໄວ. 3. ລະດັບ 3 – ລະດັບໜັກ, ມີຄວາມສ່ຽງຕິດເຊື້ອຂອງບາດແຜຖະລອກສູງຫຼາຍ: ຖະລອກໜັກ, ບໍ່ແມ່ນພຽງພາຍນອກແຕ່ມັນໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດອາການບາດເຈັບລົງເລິກ. ບາດແຜອາດໜັກເຖິງຂັ້ນຄົນເຈັບມີອາການບໍ່ຮູ້ສຶກຫຍັງ. ບໍ່ມີອາການຈັບອີກຕໍ່ໄປ. …

ບາດແຜຕິດເຊື້ອ – ສິ່ງຕ່າງໆທີ່ທ່າຄວນຮູ້

ບັນດາບາດແຜຕັດ, ຮອຍຂີດຂວດ, ຖະລອກ, … ອາດເກີດຂື້ນຕອນໃດໜື່ງຝນການດຳລົງຊີວິດໃນທຸກໆມື້. ບັນດາບາດແຜຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ຖ້າບໍ່ໄດ້ຮັບການກຳຈັດຖືກວິທີອາດນຳໄປສູ່ການຕິດເຊື້ອແລະເປັນຮອຍແປ້ວໃນອະນາຄົດ. ທ່ານໄດ້ຮຸໍູ້ວິທີການຈັດການເມື່ອບາດແຜຕິດເຊື້ອແລ້ວບໍ່? I. ແນວໃດຈຶ່ງແມ່ນບາດແຜຕິດເຊື້ອ ? ເມື່ອເກີດມີບາດແຜ, ຮ່ວມກັບຢາປິ່ນປົວ, ຮ່າງກາຍຈະອົບອຸ່ນກົນໄກການຮັກສາບາດແຜ. ນັ້ນແມ່ນຂະບວນການເລີ່ມເກີດ collagen ເພີມ, ຊຸກຍູ້ບາດແຜໃຫ້ຫຸບເຂົ້າໄວ. ພ້ອມກັນນັ້ນການກອບກູ້ເນື້ອເຍື້ອໃໝ່ແລະໂຄງສ້າງຜິວບໍລິເວນທີ່ເປັນບາດແຜ. ແຕ່ໜັກກວ່ານັ້ນ, ບາດແຜອາດຕິດເຊື້ອຍ້ອນແບັກທີເຣຍຮຸກຮານ. ບາດແຜເກືອບທັງໝົດຖ້າບໍ່ໄດ້ຮັບການຈັດການຖືກວິທີຈະຕິດເຊື້ອຫຼັງ 24 ຫາ 72 ຊົ່ວໂມງເກີດບາດແຜ. ບັນດາອາການທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິ່ງບາດແຜຕິດເຊື້ອແມ່ນ ໃຄ້ແດງ, ເຈັບ, ຕຸ່ມໜອງ,… ອາການໃຄແດງຂະຫຍາຍໃນບໍລິເວນໃກ້ຄຽງແລະເປັນໜອງຍາວນານທຽບໃສ່ປົກກະຕິ. II. ການຮັບຮູ້ບັນດາອາການຕົວຈິ່ງເມື່ອບາດແຜຕິດເຊື້ອ   ໃຄແດງແລະເຈັບເມື່ອເກີດມີບາດແຜແມ່ນບັນດາອາການເປັນສິ່ງປົກກະຕິເມື່ອມີການຮຸກຮານເກີດເປັນບາດແຜ. ເວລາໃຄແດງມັກຍາວນານແຕ່ 1 – 3 ມື້ແລະເລີ່ມຫຼຸດລົງເທື່ອລະໜ້ອຍ, ຖ້າການໃຄແດງສືບຕໍ່ຍືດເຍືອຍາວນານແລະແຜຂະຫຍາຍກວ້າງ, ພ້ອມກັບບວມໃຄ, ເປັນໜອງນັ້ນບາດແຜອາດຕິດເຊື້ອແລ້ວ. ໃນຕອນນີ້ຕ້ອງໄດ້ກວດສອບອາການທັງໝົດທີ່ສາມາດເກີດຂື້ນໄດ້ ເມື່ອບາດແຜຕິດເຊື້ອຈະໄດ້ແກ້ໄຂໃຫ້ທັນເວລາ.. 1. ເຈັບບາດແຜເພີ່ມຂື້ນແລະບໍ່ຫຼຸດລົງ ບາດແຜເຈັບຂື້ນໄປຕາມເວລາ, ນັ້ນແມ່ນອາການຂອງບາດແຜຕິດເຊື້ອ. ອາການເຈັບເພີ່ມຂື້ນຍືດເຍື້ອຍາວນານແມ່ນສາເຫດທີ່ຮ່າງກາຍກຳລັງຕ້ານແບັກທີເຣຍທີ່ຮຸກຮ່ໍານກໍ່ໃຫ້ເກີດການຕິດເຊື້ອ. 2. ໃຄ, ແດງ, ດົນນານແລະຂະຫຍາຍກວ້າງ ໃຄແດງກໍ່ປະກົດຂື້ນເມື່ອເກີດເປັນບາດແຜໃໝ່ໆ.​ ແຕ່ຖ້າບາດແຜມີອາການແດງຊ້ຳ, …

ປ້ອງກັນໂຄງສ້າງຫຼັກເພື່ອຕ້ານຜິວແກ່ກ່ອນໄວແລະຊ່ວຍໃຫ້ຜິວແຂງແຮງເພີ່ມຂຶ້ນ

ໄວໜຸ່ມຂອງຄົນເຮົາຜ່ານໄປໄວຫຼາຍ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນເອື້ອຍນ້ອງຍິງ, ພຽງວົນວຽນນຳເລື່ອງວຽກ, ຜົວເມຍ, ລູກຫຼານ,… ແປັບດຽວຄວາມໜຸ່ມສາວກໍ່ໄດ້ຜ່ານໄປ. ຈົນເຖິ່ງເວລາເບິ່ງຄືນ, ຫຼາຍໆຄົນອາດ “ສະດຸ້ງຕື່ນ” ຍ້ອນຜິວຂອງຕົນເອງເລີ່ມປະກົດມີອາກນແກ່ກ່ອນໄວ, ຂາດຄວາມກະຊັບແລະບໍ່ລຽບນຽນ. ຄວາມງາມບໍ່ເອົາກັບຄືນມາໄດ້ງ່າຍ, ສະນັ້ນບັນຫາຜິວແກ່ກ່ອນໄວລ້ວນແຕ່ເປັນສິ່ງຈຳເປັນທີ່ສຸດສຳລັບທຸກໆຄົນ, ພິເສດແມ່ນຄົນທີ່ຍັງໜຸ່ມນ້ອຍ. I. ອາຍຸເທົ່າໃດຈື່ງເລີ່ມປ້ອງກັນຜິວແກ່ກ່ອນໄວ? ຜິວຂອງພວກດຮົາຍັງຄົງຖືກຮຸກຮານພາຍໃຕ້ຜົນສະທ້ອນຂອງອາຍຸ, ສະພາບແວດລ້ອມການດຳລົງຊີວິດ (ແສງແດດ,​ ຝຸ່ນ, ມົນລະພິດ,…). ແຕ່ພວກເຮົາມີໃຜຈັກຄົນທີ່ສົນໃຈເຖິ່ງບັນຫານີ້? ເມື່ອຜິວຖືກຮຸກຮານ, ໂຄງສ້າງພື້ນຈະຮັບຜົນກະທົບໜັກທີ່ສຸດ, ຈາກນັ້ນກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນສະທ້ອນເຖິ່ງຂະບວນການທາງສະລິລະວິທະຍາຂອງຜິວ, ເຮັດໃຫ້ຜິວແກ່ກ່ອນໄວໄດ້ໄວ, ຝ້າ, ກະ, . 1. ຍ້ອນຫຍັງຈຶ່ງມີສັນຍານຜິວແກ່ກ່ອນໄວ? ຜິວໜັງແມ່ນພາກສ່ວນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນຮ່າງກາຍຂອງຄົນ, ມີຫຼາຍໜ້າທີ່ແຕກຕ່າງກັນ: ປົກປ້ອງຮ່າງກາຍ, ຮັກສາຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ລະບາຍເຫື່ອແລະຄວາມມັນ, ຊ່ວຍຂັບໄລ່ສານພິດ, ຊຶມຊັບທາດບຳລຸງຜ່ານຮູຂຸມຂົນແລະບັນດາຊ່ອງເຊວ, ຮັກສາອຸນຫະພູມຮ່າງກາຍ, ຮູ້ສຶກ,… ໃນແຕ່ລະຊັ້ນຂອງໂຄງສ້າງຜິວ(ໜັງຊັ້ນນອກ, ຊັ້ນໜັງແທ້, ຊັ້ນກ້າມຊີ້ນ) ຊັ້ນໜັງແທ້ແມ່ນພາກສ່ວນສຳຄັນຫຼາຍ, ໄດ້ເບິ່ງຄືວ່າແມ່ນໂຄງສ້າງພື້ນຊ່ວຍຮອງຮັບຜິວໜັງ, ຮັກສາຄວາມກະຊັບຂອງຜິວ, ຮັກສາຄວາມຊຸມຊື່ນແລະປ້ອງກັນຜົນຮ້ອຍກໍ່ໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍຕໍ່ຜິວ. ໂຄງສ້າງພື້ນຊ່ວຍຮັກສາຄຸນນະສົມບັດທາງຊີວະວິທະຍາປົກກະຕິຂອງຜິວ,​ພ້ອມກັນນັ້ນຍັງກຳນົດປະລິມານນ້ຳທີຄົງຢູ່ໃນຜິວ,​ຈາກນັ້ນສົ່ງຜົນສະທ້ອນເຖິ່ງຄວາມກະຊັບແຂງແຮງ, ຄວາມລຽບນຽນຂອງຜິວ. ເພາະສະນັ້ນ, ເມື່ອໂຄງສ້າງພື້ນມີສັນຍານບາດເຈັບ (ຍ້ອນອາຍຸໄວ, ຝຸ່ນຄວັນ, ແສງແດດ,…), ຜິວຈະເລີ່ມປະກົດມີອາການແກ່ກ່ອນໄວເຮັດໃຫ້ຜິວແຫ້ງ, …

ສະໜອງນ້ຳໃຫ້ຜິວຈະຊ່ວຍປັບຄວາມສົມດູນຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຂອງຜິວ

ແມ່ຍິງຍຸກໃໝ່, ໃຜໆກໍ່ອາດປາຖະໜາຕົນເອງມີຜິວທີ່ງາມຜຸດຜ່ອງ, ຂາວກະຈ່າງໃສແລະລຽບນຽນ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ສະພາບຜິວເສຍນ້ຳ, ຂາດຄວາມຊຸ່ມຊຶ້ໍ່ນໃນປະຈຸບັນເກີດຂື້ນຢ່າງຫຫຼວງຫຼາຍ. ຍ້ອນສະນັ້ນ, ຄວາມຕ້ອງການຊອກຮູ້ບັນຫາການສະໜອງນ້ຳໃຫ້ແກ່ຜິວໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຈາກແມ່ຍິງຫຼາຍໆຄົນ. ດັ່ງນັ້ນ, ຍ້ອນຫຍັງຜິວຈຶ່ງເສຍນ້ຳແລະເຮັດແນວໃດເພື່ອສະໜອງນ້ຳໃຫ້ແກ່ຜິວ? ຈົ່ງຊອກຮູ້ຮ່ວມກັບ Mediworld ໃນບົດຄວາມຕໍ່ໄປນີ້. I. ຍ້ອນຫຍັງຜິວຈື່ງເສຍນ້ຳ? ຜິວເສຍນ້ຳມີອາການຄືແນວໃດ? ຜິວເສຍນ້ຳແມ່ນບັນຫາເກີດຂື້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຢູ່ໃນເອື້ອຍນ້ອງຍິງໃນປະຈຸບັນ, ອາການນີ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຂອງຜິວຂາດຄວາມສົມດູນ. ໃນນັ້ໜ, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຂອງຜິວໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນດ້ວຍລະບົບປະກອບມີ: ນ້ຳ, ນ້ຳມັນ, , lipid, acid ໄຂມັນ,… (ຕົ້ນຕໍແມ່ນນ້ຳແລະນ້ຳມັນ): ຖ້າປະລິມານນ້ຳແລະນ້ຳມັນຂອງຜິວສົມດູນ, ຂະບວນການສະໜອງນ້ຳໃຫ້ຜິວຈະສົມດູນຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຈະຮັກສາໄດ້ໃນສະພາບດີທີ່ສຸດ, ສະລິລະວິທະຍາຂອງຜິວເຄືອນໄຫວປົກກະຕິ. ຖ້າປະລິມານນ້ຳໜ້ອຍກວ່າປະລິມານນ້ຳມັນ, ຜິວຈະລະບາຍຄວາມມັນອອກມາ, ສະນັ້ໜຈະສົ່ງຜົນສະທ້ອນເຖິ່ງສະລິລະວິທະຍາຂອງຜິວ,​ເກີດສິວແລະບັນຫາອື່ນໆກ່ຽວກັບຜິວ. ໃນຕົວຈິ່ງ, ອາການເສຍນ້ຳຂອງຜິວຈະສົ່ງຜົນສະທ້ອນໂດຍບັນຫາຈຳນວນໜື່ງ: ສະພາບແວດລ້ອງການດຳລົງຊີວິດອ້ອມຂ້າງ: ແດດ, ລົມ, ຝຸ່ນ,​ ມົນລະພິດອາກາດ, ການເຮັດວຽກຢູ່ຫ້ອງແອ,… ການກິນດື່ມ: ກິນຂອງລວານຫຼາຍ,​ ນ້ຳໃຊ້ສານກະຕຸ້ນ (ເຫຼົ້າ, ເບຍ, ກາເຟ), ອາຫານທຸກຄາຍຂາດຜັກ, ບໍ່ກິນໝາກໄມ້ຫຼາຍ, ດື່ມນ້ຳໜ້ອຍ. ຄວາມລື້ງເຄີຍແຕ່ລະມື້: ນອນເດິກ, ນອນບໍ່ພຽງພໍ, ຄຽດ, ນ້ຳໃຊ້ຢາປິ່ນປົ່ວກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນສະທ້ອນເຖິ່ງຜິວ. …

ຢ່າຫຼົງກັນລະຫວ່າງຜະລິດຕະພັນສະໜອງນ້ຳແລະຜະລິດຕະພັນສະໜອງຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ!

ຖ້າໃນປະຈຸບັນທ່ານຍັງບໍ່ອາດຈຳແນກໄດ້ລະຫວ່າງຜະລິດຕະພັນສະໜອງນ້ຳກັບຜະລິດຕະພັນສະໜອງຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ຫຼືຊ້ຳບໍ່ໜ່ຳອາດເວົ້າໄດ້ວ່າພວກມັນຄືກັນ ຈົ່ງເລີ່ມປ່ຽນຄວາມຄິດແຕ່ດຽວນີ້ເດີ. ຜິວໜັງໃດກໍ່ຕ້ອງການການສະໜອງນ້ຳແລະຄວາມຊຸ່ມຊື່ນທີ່ເໝາະສົມ, ແນວໃດກໍ່ຕາມຖ້ານຳໃຊ້ບໍ່ຖືກຜະລິດຕະພັນທີ່ເໝາະສົມອາດກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນສະທ້ອນເຖິງສຸຂະພາບຜິວເບິ່ງ “ຂີ້ຮ້າຍ”, ບໍ່ງາມກວ່າເກົ່າ. I. ກາຍຈຳແນກລະຫວ່າງຜະລິດຕະພັນສະໜອງນ້ຳແລະຜະລິດຕະພັນສະໜອງຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ – ສະໜອງນ້ຳແມ່ນການນຳໃຊ້ປະເພດຜະລິດຕະພັນຈຳນວນໜື່ງ ຮູບແບບແຫຼວ (ເຈວຫຼືນົມ) ທີ່ບັນຈຸບັນດາ ທາດສະໜອງຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ (Humectans) ດ້ວຍປະລິມານນ້ຳສູງແນໃສ່ສະໜອງ, ເພີ່ມປະລິມານນ້ຳທີ່ແນ່ນອນໃຫ້ຊັ້ນນອກຂອງຜິວ. ຕົວຢ່າງຄືຜະລິດຕະພັນນ້ຳແຮ່,​ນ້ຳບຳລຸງດ້ວຍຈຸດພິເສດ: ຊຶມຊັບໄວ, ບໍ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດອາການລະຄາຍເຄືອງ, ບໍ່ເຮັດໃຫ້ມັນ, ໜຽວເນິະນະ. – ສະໜອງຄວາມຊຸ່ມຊື່ນແມ່ນການນຳໃຊ້ປະເພດຜະລິດຕະພັນ ຮູບແບບຄີມ (ເຂັ້ມແລະຮູບແບບເຈວ) ປະກອບດ້ວຍທາດເຮັດໃຫ້ຊຸ່ມຊື່ນ, ທາດເຮັດໃຫ້ຜິວນຸ້ມນວນ (Emollients) ແລະປະລິມານ ທາດລ໋ອກຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ (Occlusives) ຈຳນວນຫຼາຍ ດ້ວຍຈຸດປະສົງມັງສະໜxງຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ທັງສ້າງຊັ້ນແຜຢູ່ພາຍນອກຂອງຜິວແນ່ໃສສະກັດກັ້ນບໍ່ໃຫ້ທາດຄວາມຊຸ່ມຊື່ນອອກມານອກຜິວດ້ວຍຈຸດພິເສດຫຼັກ: ໄລຍະເວລາຊຶມຊັບເຂົ້າຜິວຊ້າ, ອາດມີຄວາມຮູ້ສຶກມັນຢູ່ຜິວ. II. ເຮັດແນວໃດເພື່ອຮູ້ຜິວຂອງທ່ານກຳລັງຂາດນ້ຳຫຼືຂາດຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ? ທ່ານບໍ່ອາດນຳໃຊ້ຜະລິດຕະພັນດູແລຮັກສາຜິວທີ່ຖືກຕ້ອງຖ້າທ່ານຍັງບໍ່ຮູ້ລະອຽດກ່ຽວກັບສະພາບຜິວຂອງຕົນເອງ, ໂດຍສະເພາະກັບກໍລະນີຜິວຂາດນ້ຳຫຼືຂາດຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ບັນຫາທີ່ຫຼາຍໆຄົນຍັງມັກຫຼົງແລະຍັງບໍ່ສາມາດຈຳແນກຖືກວິທີ. 1. ຜິວຂາດນ້ຳຕ້ອງນຳໃຊ້ຜະລິດຕະພັນສະໜອງນ້ຳ ລັກສະນະຂອງຜິວຂາດນ້ຳ: ຮູຂຸມຂົນໃຫຍ່ (ພິເສດແມ່ນຢູ່ ດັງ, ໜເາຜາກ,​ແກ້ມທັງສອງຂ້າງ), ຜິວໝອງຄ້ຳ, ເມື່ອສຳຜັດພາຍນອກຂອງຜິວບໍ່ລຽບນຽນ, ຜິວລະບາຍຄາບມັນອອກມາຫຼາຍກວ່າປົກກະຕິ (ໂດຍສະເພາະແມ່ນສະພາບແວດລ້ອມໃນຫ້ອງແອຫຼືມັກສຳຜັດກັບແສງແດງ). ສາເຫດກໍ່ໃຫ້ເກີດອາການເສຍນ້ຳຢູ່ຜິວຫຼັກໆຍ້ອນສະພາບແວດລ້ອມອ້ອມຂ້ອງກະທົບໃສ່ຜິວ: …