ຮ່ວມມືໄປກັບ Mediworld

Mediworld ເປັນສູນກາງໃນການຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້, ຖ່າຍທອດເຕັກນິກດ້ານຄວາມງາມຄຸນນະພາບສູງ ດຶງດູດນັກຮຽນຫຼາຍພັນຄົນມາຈາກຄູ່ຮ່ມມືຕ່າງໆໃນຫຼາຍປີຜ່ານມາ. ໂດຍຫຼາຍປີທີ່ເຄືອນໄຫວໃນຂອບເຂດການຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຢີ່, ຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນການດູແລ, ຟື້ນຟູຜິວດ້ານຄວາມງາມນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີ່ຂັ້ນສູງ, Mediworld ປັນຫົວໜ່ວທີ່ມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືແລະເປັນການຄັດເລືອກການຮ່ວມຂັ້ນຕົ້ນຂອງບັນດາການຈັ້ດຕັ້ງ, ບຸກຄົນທີ່ເຄືອນໄຫວໃນຂອບເຂດການແພດ, ຜິວໜັງແລະການດູແລຄວາມງາມທົ່ວປະເທດ.

Spa

ທ່ານກຳລັງປະຕິບັດງານຢູ່

 • ໂຮງໝໍ, ຫົວໜ່ວຍສາທາລະນະສຸກເອກະຊົນ.
 • ສະປາ, ສູນຄວາມງາມ.
 • ຫ້ອງກວດພະຍາດ, ຫ້ອງຮັກສາພະຍາດ.
 • ສູນດູແລ, ຟື້ນຟູດ້ານຄວາມງາມ.
 • ຮ້ານຂາຍຢາ, ….

 ທ່ານພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນໜ້າວຽກ

 • ຊອກຄູ່ຮ່ວມມືສະໜອງຜະລິດຕະພັນເຕັກນິກສູງ, ຄຸນນະພາບ, ປອດໄພແລະມີປະສິດທິພາບ.
 • ເຂົ້າເຖິງຄວາມຮູ້ມາດຕະຖານດ້ານການແພດໃນຂະ ແໜງ ການແພດຜິວໜັງ.
 • ເຂົ້າເຖິ່ງບັນດາເຕັກນິກ, ເຕັກໂນລຢີ່ໃໝ່ສຸດ.
 • ຍົກລະດັບຕົນເອງແລະທີມງານຊ່ຽວຊານ, ພະນັກງານເຕັກນິກຂອງຕົນເອງ.
 • ຍົກລະດັບຄຸນນະພາບການບໍລິການໃຫ້ລູກຄ້າ.
 • ຍົກສູງເຄື່ອງໝາຍການຄ້າແກ່ວິສາຫະກິດ.
Nguồn cung sản phẩm chất lượng

ຈົ່ງໃຫ້ພວກເຮົາຢູ່ກັບທ່ານ

ຂອບເຂດການເຄືອນໄຫວຂອງ Mediworld

Viện nghiên cứu công nghệ cao

ຮ່ວມມື, ຄົ້ນຄວ້າ,ພັນທະນາວິທີການຕ່າງໆ, ນຳໃຊ້ປອດໄພ-ມີປະສິດທິພາບ ໃນຂອບເຂດການດູແລ, ຟື້ນຟູຜິວດ້ານຄວາມງາມ

ຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້, ຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຢີ່ໂດຍທີມງານຊຽວຊານ, ອາຈານສອນທີ່ມີປະສົບການສູງ, ສອນດ້ວຍໃຈ, ບໍ່ຢຸດຢັ້ງໃນການຮຽນຮູ້ແລະຍົກລະດັບ

Hợp tác phân phối Mỹ phẩm 1

ຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີ່ຂັ້ນສູງໃນການດູແລ,ຟື້ນຟູຜິວດ້ານຄວາມງາມ

ທ່ານຈະໄດ້ຫຍັງເມື່ອຮ່ວມມືກັບ Mediworld ?

ລົງທະບຽນໃຫ້ຄຳປຶກສາ

ຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້

ການເຄືອນໄຫວກັບຄຳຂວັນ “ຄຸນຄ່າສ້າງສ້າງໄດ້ຄວາມແຕກຕ່າງ”. ພ້ອມກັບຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, ປອດໄພ-ມີປະສິດທິພາບ,Mediworld ຍັງຢັ້ງຢືນໄດ້ຄວາມສາມາດດ້ານວິຊາສະເພາະຂອງຕົນເອງໂດຍຜ່ານບັນດາລາຍການຖ່າຍທອດແລະຊ່ວຍເຫຼືອການຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຢີ່ແບບມືອາຊີບຕັ້ງແຕ່ພື້ນຖານຈົນຮອດຂັ້ນສູງຄືຫຼັກສູດ: KDL, KDH, ພະນັງງານເຕັກນິກດູແລຜິວ. ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນເປັນຫົວຂໍ້ຄວາມຮູ້ຂັ້ນລົງເລິກກ່ຽວກັບຂອບເຂດຄວາມງາມ, ພ້ອມກັບຫ້ອງຮຽນ VIP ໃຫ້ສະເພາະຕົວແທນ, ພະຍາບານ-ທ່ານໝໍ ນຳໃຊ້ໃນການດູແລ-ຟື້ນຟູຜິວດ້ານຄວາມງາມ.

ຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຢີ່

ຫຼັກສູດຄວາມຮູ້ດ້ານຄວາມງາມການດູແລຜິວແບບມືອາຊີບ(ຂັ້ນພື້ນຖານ)

ຫຼັກສູດຄວາມຮູ້ດ້ານຄວາມງາມການດູແລຜິວຂັ້ນລົງເລິກ (ຍົກລະດັບ)

ຫຼັກສູດຄວາມຮູ້ແກ່ພະນັກງານເຕັກນິກດູແລຜິວດ້ານຄວາມງາມ

ຫົວຂໍ້

ຄວາມລັບຜິວອ່ອນໄວຈາກ Hyaluronic ມະຫາໂມເລກຸນ

ເຕັກໂນໂລຢີ່ ອໍການິກ (Organic) ໃນຜິວດ້ານຄວາມງາມ

ຮັກສາສີວ

ຮັກສາແປ້ວ

ປອກ (Peel) ຜິວດ້ວຍເຕັກໂນໂລຢີ່ການໝັກຈຸລິນຊີ

ຜິວຂາວໃສຍືນຍົງ

ຜິວຂາວໃສແບບແຂງແຮງ

ຜິວອ່ອນໄວເຕັກໂນໂລຢີ່ເຊວຕົ້ນກຳເນີດ

ສະກັດກັ້ນແລະການສຳຮອງ ການເກີດຈຸດດ່າງດຳ, ຟື້ນຟູຫຼັງເຕັກໂນໂລຢີ່

ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີ່ເຊວຕົ້ນກຳເນີດຂອງພືດໃນຜິວດ້ານຄວາມງາມ

ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີ່ເຊວຕົ້ນກຳເນີດໃນຜິວດ້ານຄວາມງາມ

ບັນດາຫຼັກສູດການຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຢີ່, ອັບເດດຄວາມຮູ້ຢູ່ Mediworld ມີຫຍັງໜ້າສົນໃຈ?

ບັນດາຜະລິດຕະພັນເຕັກໂນໂລຢີ່ສູງ

Tận tâm, uy tín, chất lượng là những tiêu chí hàng đầu của Mediworld. Chúng tôi không ngừng nghiên cứu, thử nghiệm và phát triển các dòng sản phẩm ứng dụng thành tựu khoa học tiên tiến thuộc lĩnh vực công nghệ cao, nhằm mang lại những dòng sản phẩm chất lượng – an toàn – hiệu quả cho người tiêu dùng

Công Nghệ Tế Bào Gốc

Công nghệ Organic

Công Nghệ Vi Sinh Lên Men

Công Nghệ Sinh Học

Ưu Điểm Nổi Bật Trên Các Dòng Sản Phẩm Của Mediworld

Sản phẩm được nghiên cứu từ những viện khoa học hàng đầu và đơn vị sản xuất uy tín, chất lượng

Đơn vị cung cấp nguyên vật liệu

Nguyên liệu sản xuất được cung cấp từ các đơn vị uy tín. Được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo đầy đủ tiêu chí, tiêu chuẩn an toàn bằng các quy trình – công nghệ hiện đại

Thành tựu khoa học tiên tiến

Ứng dụng các thành tựu khoa học hàng đầu hiện nay như: Công nghệ Sinh học, công nghệ Tế bào gốc, Công nghệ Organic, Công nghệ Vi sinh lên men,…

Kiểm định sản phẩm

Sản phẩm được nghiệm thu, đánh giá bởi các đơn vị kiểm định uy tín tại Việt Nam và các cơ sở nghiên cứu hợp tác với Mediworld trên thế giới

Cam kết pháp lý sản phẩm

Những sản phẩm phân phối bởi Mediworld có đầy đủ giấy phép, chứng nhận chất lượng trước khi được công bố chính thức

Cam kết sản phẩm

Mediworld cam kết phân phối các dòng sản phẩm chất lượng, an toàn, thân thiện và phù hợp với người Việt Nam

ຄູ່ຮ່ວມມືໃຫ້ຄຳຄິດເຫັນກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນຂອງ MEDIWORLD

ເປັນຫຍັງຄວນຮ່ວມມືກັບ Mediworld

Doanh nghiệp uy tín

Mediworld ເປັນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຊັ້ນນຳໃນການຄົ້ນຄວ້າ, ນຳໃຊ້ຄວາມສຳເລັດທາງວິທະຍາສາດທີ່ລ້ຳໜ້າເຂົ້າໃນຂອບເຂດການດູແລ, ຟື້ນຟູ, ຮັກສາຜິວດ້ານຄວາມງາມ 

Kênh đại lý Đội ngũ giảng viên

 ທີມງານຜູ້ຊ່ຽວຊານ, ຄູອາຈານມີລະດັບວິຊາສະເພາະສູງກັບປະສົບການສິບກວ່າປີແລະເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມກະຕືລືລົ້ນກັບອາຊີບ

Cơ sở vật chất

Mediworld ເປັນເຈົ້າຂອງສູນການຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້, ຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຢີ່ການນຳໃຊ້ຕ່າງໆໃນຕົວຈິ່ງກັບຄູ່ຮ່ວມມືທັງໝົດດ້ວຍມາດຖານຄຸນນະພາບຊັ້ນນຳ

Kiểm nghiệm sản phẩm

ຜະລິດຕະພັນທັງໝົດ, ສ່ວນປະກອບ, ເຄື່ອງຈັກຜະລິດລ້ວນແຕ່ໄດ້ກວດສອບຢ່າງເຂັ້ມງວດແລະມີໃບອະນຸຍາດຮັບຮອງກ່ອນຈະດຳເນີນການ

ນະໂຍບາຍການຂາຍທີ່ໂປ່ງໃສ, ລາຄາຜ່ອນຜັນທີ່ໜ້າສົນໃຈທີ່ສຸດ, ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ. ຜະລິດຕະພັນແລະເຕັກໂນໂລຢີ່ມີຄຸນນະພາບການນຳໃຊ້ສູງ, ເປັນມິດແລະປອດໄພ

Tư vấn viên tận tâm

 ທີມງານໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ, ດູແລລູກຄ້າມືອາຊີບ, ດ້ວຍໃຈ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບກັບສາຂາ, ຫົວໜ່ວຍຂະຫຍາຍທົ່ວປະເທດ

ມອບຄຸນຄ່າ – ຮັບຄວາມໝັ້ນໃຈ

 ຢ່າຄ່ອງຄອຍອີກ, ຖ້າທ່ານຢາກມີເຄື່ອງໝາຍການຄ້າດ້ານຄວາມງາມທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື, ທິມງານມີວິຊາຊີບສູງ, ເປັນຜູ້ນຳໜ້າດ້ານເຕັກໂນໂລຢີ່ຢູ່ສະເໝີແລະມີກຳໄລເພີ່ມຫຼາຍຂື້ນ. ຈົ່ງຮ່ວມມືກັບພວກຂ້ອຍໃັນມີື້ນີ້ທັນທີ.

  CÔNG TY TNHH MEDIWORLD

  Trụ sở TP.HCM: Số 46 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Quận 1.

  Hotline: (028) 6 2949 111 – (028) 6 2949 777

  CN Hà Nội: Tầng 12A, tòa nhà Việt Á, số 9 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy.

  Hotline: (024) 3 95 22 888 – (024) 3 95 22 999

  CN Đà Nẵng: 237 Lê Thanh Nghị, P. Hoà Cường Nam, Q. Hải Châu, Đà Nẵng.

  Điện thoại: (023) 6 2620 666  –  (023) 6 2620 777

  Mail: info@mediworld.vn

  MST: 0312818591

  Cấp ngày 13/06/2014 tại Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh

  ພວກຂ້ອຍກຳລັງປະສົບຄວາມສຳເລັດໃນການຮ່ວມຫຼາຍກວ່າ 2000 ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າທົ່ວປະເທດ