ຈົດໝາຍເປີດຫົວເລື່ອງ

Mediworld Giới thiệu

ປະທານສະມາຄົມຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ ບໍລິສັດ ມີດີເວີລ (Mediworld) ຈຳກັດ

ກ່ອນອື່ນໝົດ, Mediworld ຂໍສົ່ງຄຳຢ່ຽມຢາມຖາມຂ່າວ, ຂໍອວຍພອນໃຫ້ທຸກຄົນມີສຸຂະພາບແຂງແຮງແລະປະສົບຜົນສຳເລັດໄປຫາລູກຄ້າ, ຄູ່ຮ່ວມມືທີ່ເຄົາລົບທຸໆກຄົນພ້ອມທັງພະນັກງານທົ່ວໜ້າ. ຂອບໃຈທີ່ທຸກໆທ່ານຍັງໃຫ້ການເຊື່ອຖື, ສະໜັບສະໜູນແລະກ້າວໄປພ້ອມພວກເຮົາໃນໄລຍະເວລາທີ່ຜ່ານມາ, ຢູ່ເທິ່ງເສັ້ນທາງການສ້າງແລະພັດທະນາສັນຍາລັກທາງການຄ້າ.

ໄດ້ສ້າງຂື້ນໃນລະຫວ່າງ ອາຊີບດ້ານຄວາມງາມ – ເສີມສວຍ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມ, ຍັງບໍ່ທັນກາຍເປັນອາຊີບໜື່ງຢ່າງເຕັມໂຕ. ບໍລິສັດ Mediworld ບາດກ້າວແລກເຂົ້າສູ່ຂອບເຂດການດູແລ – ຟື້ນຟູຜິວ, ນຳໃຊ້ບັນດາຜະລິດຕະພັນເຕັກໂນໂລຢີ່ສູງຕ່າງໆຂື້ນກັບຂອບເຂດຊີວະການແພດ, ທີ່ແປກໃໝ່ແລະເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມທ້າທາຍ.

ເລີ່ຕົ້ນຈາກມື້ທີ່ທຸກຍາກທີ່ສຸດ, ຜ່ານຜ່າ ຸ ປີໃນການຈະເລີນເຕີບໂຕແລະພັດທະນາ. Mediworld ໄດ້ຢືນຢັນທີ່ຕັ້ງຂອງຕົນຢ່າງໄວວາແລະນຳຄຸນຄ່າຂອງຕົນມາໄດ້. ກາຍເປັນໜື່ງໃນສັນຍາລັກການຄ້າຊັ້ນນຳໃນຂອບເຂດການດູແລ – ຟື້ນຟູຜິວດ້ານຄວາມງາມ ນຳໃຊ້ບັນດາຜົນສຳເລັດທີ່ພັດທະນາຄື: ເຕັກໂນໂລຢີ່ຊີວະພາບ, ເຕັກໂນໂລຢີ່ເຊວຕົ້ນກຳເນີດ, ເຕັກໂນໂລຢີ່ນາໂນ, ເຕັກໂນໂລຢີ່ອໍການິກ, ເຕັກໂນໂລຢີ່ການໝັກຈຸລິນຊີ,… ດືງດູດຕົວແທນໄດ້ປະລິມານຫຼາຍ, ລູກຄ້າເຊື່ອໝັ້ນໃຫ້ການຮ່ວມມືແລະນຳໃຊ້. ເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ, ຕົວແທນຂອງຫຼາຍໆຫົວໜ່ວຍຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດແລະເຄື່ອງໝາຍການຄ້າທີ່ມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຄື: ສູນຄົ້ນຄວ້າການພັດທະນາ ເຂດເຕັກໂນໂລຢີ່ສູງ ໂຮ່ຈີມິນ, ບໍລິສັດ Geneworld, ສະຖາບັນຊີວະວິທະຍາເຂດຮ້ອນ – ສະພາວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລຢີຫວຽດນາມແລະອື່ນໆ…ພ້ອມກັບຫົວໜ່ວຍການແພດແລະໂຮງໝໍທົ່ວປະເທດ. 

ຊັບສົມບັດທີ່ມີຄ່າທີ່ສຸດແລະສ້າງໃຫ້ກາຍເປັນພື້ນຖານປະສົບຜົນສຳເລັດຂອງ Mediworld ແມ່ນການປະກອບສ່ວນຂອງອ້າຍນ້ອຍພະນັກງານທັງໝົດ.  Mediworld ລ້ວນແຕ່ໃຫ້ຄວາມເຄົາລົບນັບຖືຫາຄົນ, ມອບຄວາມສົນໃຈພິເສດໃຫ້ແກ່ການເຝິກອົບຮົມ, ບຳລຸງ, ຍົກລະດັບຄວາມສາມາດສ່ວນບຸກຄົນ, ຮ່ວມໝູ່ທີ່ແໜ້ນແຟ້ນ. ສິ່ງນັ້ນປະກອບສ່ວນບໍ່ໜ້ອຍເຂົ້າຊ່ວຍ Mediworld ເປັນບຸລິມະສິດທີມງານຊ່ຽວຊານ, ຄູອາຈານ, ແພດ-ໝໍ ມີລະດັບວິຊາສະເພາະສູງ, ເຕັມໄປດ້ວຍປະສົບການແລະເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມມຸ້ງໝັ້ນ.

ດ້ວຍໃຈ-ມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື-ມີຄຸນນະພາບແມ່ນຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງ Mediworld. ພວກຂ້ອຍຈະບໍ່ຢຸດຢັ້ງການປ່ຽນແປງໃໝ່, ຍົກສູງຄຸນນະພາບການບໍລິການ, ພະຍາຍາມຄົ້ນຄວ້າແລະພັດທະນາ. ຮັບປະກັນຈະນຳມາສູ່ສັງຄົມດ້ວຍຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆ, ເຕັກໂນໂລຢີ່ສູງ, ນຳໃຊ້ບັນດາຄວາມສຳເລັດດ້ານເຕັກນິກວິທະຍາສາດໃໝ່ທີ່ທັນສະໄໝຕ່າງໆຂອງໂລກ.

ນັບມາຮອດໄລຍະເວລນີ້, ບໍ່ລິສັດບໍ່ຢຸດຢັ້ງການລົງທຶນດ້ານກຳລັງຄົນ, ອຸປະກອນຕ່າງໆໃຫ້ສົມບູນ, ຕົກແຕ່ງອຸປະກອນຮັບໃຊ້ທີ່ທັນສະໄໝໃຫ້ກັບຄວາມຕ້ອງການເຝິກອົບຮົມແລະການຖ່າຍທອດ. ໃນປະຈຸບັນກັບ 2 ສາຂາຄື ຮ່າໂນ້ຍແລະ ດານັ້ງ, ພ້ອມກັບສຳນັກງານໃຫຍ່ຢູ່ເມືອງໂຮຈີມິນ ແມ່ນລະບົບການດູແລລູກຄ້າແລະຈຳໜ່າຍສິນຄ້າທົ່ວປະເທດ.

ເຄືອນໄຫວກັບຄຳຂວັນທີ່ວ່າ: “ຄຸນຄ່າສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງຂື້ນໄດ້” ຄຽງຄູ່ກັບຜະລິດຕະພັນຄຸນນະພາບສູງ, ປອດໄພ-ມີປະສິດທິພາບ, Mediworld ຍັງຢືນຢັ້ງໄດ້ຄວາມສາມາດດ້ານວິຊາສະເພາະຂອງຕົນເອງຜ່ານບັນດາລາຍການເຝິກອົບຮົມແລະຊ່ວຍເຫຼືອເຝິກອົບຮົມແບບມືອາຊີບແຕ່ ຂັ້ນພື້ນຖານຈົນຮອດຂັ້ນຍົກສູງຄື: KDL, KDH, ພະນັກງານເຕັກນິກດູແລຜິວດ້ານຄວາມງາມ. ບັນດາຫົວຂໍ້ການຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້ຂັ້ນລົງເລິກກ່ຽວກັບຂອບເຂດເຕັກໂນໂລຢີ່, ນຳໃຊ້ໃນການດູແລ-ຟື້ນຟູຜິວດ້ານຄວາມງາມ.

ກັບທ່າແຮງນັ້ນ, ສັນຍາລັກ Mediworld ນັບມື້ນັບໄດ້ຮັບຄົນມີຄວາມຮູ້ດ້ານວິຊາສະເພາະຕ້ອນຮັບ, ຕີລາຄາສູງແລະຄົນນຳໃຊ້ຮັບຮູ້ຢ່າງກວ້າວຂວາງ. ບັນດາຄວາມສຳເລັດໃນອະດີດ, ຄວາມໄວ້ວາງໃຈຂອງລູກຄ້າ, ພ້ອມກັບພະນັກງານທັງໝົດ, ພະນັກງານເປັນກຳລັງແລະເປັນສ່ວນປະກອບຫຼັກເພື່ອ Mediworld ຢືນຢັນທີຢືນແລະຄຸນຄ່າຂອງຕົນຕໍ່ໄປໃນອານາຄົດ. ພວກຂອຍມີຄວາມໝັ້ນໃຈຈະກ້າວຕໍ່ໄປໃຫ້ໄກອີກກວ່າເກົ່າເທິ່ງເສັ້ນທາງແນ່ໃສ່ເປົ້າໝາຍການດູແລສຸຂະພາບແລະຄວາມງາມໃຫ້ແກ່ທຸກໆຄົນໃນສັງຄົມ.

ປະທານບໍລິສັດ

ຫວງຽນ ຫວຽດ ໂຄຍ

NGUYỄN VIỆT KHÔI

Giấy khen từ Sở Y Tế Hậu Giang
Chứng nhận từ Bộ Y Tế
Thành phố HCM khen tặng
Chứng nhận sản phẩm chất lượng
Đại học Y Dược HCM khen thưởng
Cúp lưu niệm dịch vụ chất lượng
Cúp lưu niệm doanh nghiệp uy tín
Chứng nhận doanh nghiệp tiên phong