ໃບຢັ້ງຢືນ Organic – ໃບຢັ້ງຢືນຂອງຄວາມປອດໄພແລະ ໝັ້ນໃຈ

Avata giấy chứng nhận Organic

ບັນດາສີນຄ້າທຳມະຊາດຄື: ຜັກ organic, ເຄື່ອງສຳອາງ organic, ຊາ organic,… ກຳລັງກາຍເປັນສິ່ງທີໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມໃນປະຈຸບັນ. ແຕ່ທ່ານກໍ່ແນ່ໃນລະບໍ່ວ່າສິນຄ້ານັ້ນໄດ້ມາດຖານແລະໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນ organic ຫຼືບໍ່? ໃນຕົວຈິ່ງ, ຜະລິດຕະພັນໄດ້ເອີ້ນເປັນ organic ພຽງເມື່ອໄດ້ສຳນັກງານ, ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືກວດສອບໂດຍຜ່ານຫຼາຍຂັ້ນຕອນຢ່າງກະທັດຮັດດ້ານການປູກຝັງ, ຜະລິດ,​ເກັບຮັກສາ, ການເຄື່ອນຍ້າຍຫຼືຈັດຈຳໜ່າຍ.

I. ເພື່ອບັນລຸຄົບມາດຕະຖານການອອກໃບຢັ້ງຢືນ organic – ບໍ່ງ່າຍດາຍ!

ສັງຄົມຍິ່ງພັດທະນາ, ຄົນເຮົາຍິ່ງໃສ່ໃຈເຖິ່ງສຸຂະພາບ, ພິເສດແມ່ນບັນຫາການກິນດື່ມແລະການດູແລສຸຂະພາບ. ຈາກນັ້ນ, ຜະລິດຕະພັນຂຽວ – ສະອາດ ກໍ່ເລີ່ມປະກົດໂຕຂື້ນໃນການດຳລົງຊີວິດ. ເຖິ່ງແນວໃດກໍ່ຕາມ, ບໍ່ມີໃຜກ້າຮັບປະກັນໄດ້ວ່າບັນດາຜະລິດຕະພັນເຫຼົ່ານັ້ນດີຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງຄົນເຮົາໄດ້ແທ້. ຍ້ອນສະນັ້ນ,​ເພື່ອຕີລາຄາຄຸນນະພາບແລະຄວາມປອດໄພຂອງຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆນີ້, ໃບຮັບຮອງ ໃບຢັ້ງຢືນ ກໍ່ປະກົດຕົວຂື້ນມາຕາມລຳດັບ, ໃນນັ້ນມີໃບຢັ້ງຢືນ organic (ທຳມະຊາດ).

ໃນໂລກປະຈຸບັນນີ້ມີໃບຢັ້ງຢືນ organic ຫຼາຍຢ່າງຕ່າງກັນ. ແຕ່ສຳນັກງານ, ອົງການຈັດຕັ້ງມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືອອກໃບຮັບຮອງມີພຽງແຕ່ລະດັບປະເທດສຳລັບມາດຕະຖານຄົບຖ້ວນ organic ລ້ວນແຕ່ມີກົດລະບຽບສະເພາະ. ໂດຍລວມ, ທັງໝົດຄ້າຍຄືວ່າສະເໜີຕິດພັນກັບບັນຫາຄືດັ່ງນີ້:

  • ແຫຼ່ງວັດຖຸດິບ: ຜະລິດຕະພັນ organic ບໍ່ນຳໃຊ້ເຄື່ອງແຕ່ງສີແຕ່ງກິ່ນ, ທາດກັນບູດຫຼືສີໂດຍລວມ. ຂະບວນການຜະລິດບໍ່ນຳໃຊ້ຢາຂ້າແມງໄມ້, ປຸ໋ຍເຄມີ, hoocmon ເລັ່ງ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ບໍ່ນຳໃຊ້ທາດຫຼືແຫຼ່ງວັດຖຸດິບປ່ຽນແຊນ (Gen).
  • ປັດໃຈສິ່ງແວດລ້ອມ: ສິ່ງແວດລ້ອມຜະລິດຜະລິດຕະພັນ organic ຕ້ອງບັນລຸມາດຕະຖານສະອາດຫຼາຍຢ່າງ: 3 ປີຊ້ອນເຂດປູກຝັງບໍ່ຕິດສານເຄມີ, ຮັບປະກັນຫ່າງໄກຈາກເຂດປະຊາຊົນ, ແຫຼ່ງນ້ຳສະອາດບໍ່ມີມົນລະພິດທາງສິ່ງແວດລ້ອມ,…
Chứng nhận organic 4
ເພື່ອບັນລຸໄດ້ໃບຢັ້ງຢືນ organic, ຕ້ອງໄດ້ຜ່ານຫຼາຍຂັ້ນຕອນກວດສອບຢ່າງກະທັດຮັດ

ນອກຈາກນັ້ນເມື່ອອອກໃບຢັ້ງຢືນ organic, ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆຍັງຕ້ອງໃສ່ໃຈເຖີ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ລະບົບຊີວະ, ປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມອ້ອມຂ້າງແລະມະນຸດເຮົາ.

ໃບຢັ້ງຢືນ organic ອອກໃຫ້ເພື່ອແນ່ໃສ່ໃຫ້ລູກຄ້າເຫັນລະດັບຄວາມປອດໄພຂອງຜະລິດຕະພັນນັ້ນຮັບປະກັນ. ນອກນັ້ນ, ບໍ່ວ່າຜະລິດຕະພັນໃດໄດ້ຮັບການແນະນຳຫຼືພິມວ່າເປັນ organic ແຕ່ບໍ່ມີໃບຢັ້ງຢືນຂອງສຳນັກງານ, ອົງການນັ້ນບໍ່ນັບເປັນຜະລິດຕະພັນ organic, ບໍ່ມີຄຸນຄ່າດ້ານກົດໝາຍແລະບໍ່ອາດຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ.

II. ໃບຢັ້ງຢືນຜະລິດຕະພັນ organic ເປັນສັນຍາລັກຂອງຄວາມໄວ້ວາງໃຈຢ່າງແທ້ຈິ່ງ

ຕ່າງຈາກຜະລິດຕະພັນມີແຫຼ່ງທີມາຈາກທຳມະຊາດ, ພຽງໄດ້ຮັບການຜະລິດຈາກແຫຼ່ງວັດຖຸດິບມີໃນທຳມະຊາດແຕ່ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຜ່ານສຳນັກງານ, ອັງການໃດຮອງຮັບ. ຜະລິດຕະພັນ organic ກັບໄດ້ຮັບການກວດສອບແລະຕີລາຄາຢ່າງກະທັດຮັດທີ່ສຸດຈາກອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືຢູ່ແຕ່ລະປະເທດ, ຂົງເຂດແຕກຕ່າງກັນ.

ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ອອກໃບຢັ້ງຢືນຜະລິດຕະພັນ organic, ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດບໍ່ພຽງແຕ່ຮັບປະກັນມາດຕະຖານໃຫ້ຄົບຖ້ວນແລ້ວ ໃນຂະບວນການປູກຝັງຕ້ອງປະຕິບັດຕາມໃຫ້ກະທັດຮັດທັງຂັ້ນຕອນການບັນຈຸພາຊະນະ, ເກັບຮັກສາ, ການຂົນສົ່ງຫຼືຈັດຈຳໜ່າຍ. ຈາກນັ້ນ, ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນ organic, ຫົວໜ່ວຍຜະລິດຕ້ອງມີການລົງທືນມະຫາສານດ້ານກຳລັງຄົນລວມທັງເທັກໂນໂລຊີ ທີ່ທັນສະໄໝໃນການຜະລິດ.

ອາໄສການໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນ organic ທີ່ຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆລ້ວນແຕ່ມີລາຄາສູງຂື້ນທຽບກັບຜະລິດຕະພັນທົ່ວໄປ. ຜູ້ບໍລິໂພກເມື່ອນຳໃຊ້ກໍ່ຮູ້ສຶກສະບາຍໃຈແລະໝັ້ນໃຈກວ່າສຳລັບຜະລິດຕະພັນທີ່ໄດ້ສຳນັກງານ, ການຈັດຕັ້ງມອບໃບຢັ້ງຢືນ organic. ໃນປະຈຸບັນ, ໃບຢັ້ງຢືນ organic ຈຳນວນໜື່ງມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້ຮັບການຮັບຮອງແມ່ນຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືທີ່ສຸດ:

1. ໃບຢັ້ງຢືນປອດສານພິດ (organic) ຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ:

ຢູ່ສະຫະລັດອາເມລິກາມີໃບຢັ້ງຢືນປອດສານພິດຢູ່ 3 ປະເພດໄດ້ຮັບຫານຮັບຮອງ:

– ໃບຢັ້ງຢືນ USDA ຂອງກະຊວງກະສິກຳ ສະຫະລັດອາເມລິກາ, ຄະນະກຳມະການອິນຊີແຫ່ງຊາດ: ນີ້ແມ່ນໃບຢັ້ງຢືນ organic ເຂັ້ມງວດທີ່ສຸດ, ຜະລິດຕະພັນຢາກບັນລຸມາຖານນີ້ຕ້ອງໄດ້ບັນລຸແຕ່ 95 – 100% ວັດຖຸດິບປອດສານພິດ.

Chứng nhận organic 1
ໃບຢັ້ງຢືນ USDA ຂອງກະຊວງກະສິກຳ ສາຫະລັດອາເມລິກາ, ຄະນະກຳມະການອິນຊີແຫ່ງຊາດ

– ໃບຢັ້ງຢືນ NSF/ANSI ຂອງສະຖາບັນມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ ສະຫະລັດອາເມລິກາ: ສຳລັບໃບຢັ້ງຢືນນີ້, ບັນດາຜະລິດຕະພັນໃດໄດ້ຮັບການຜະລິດໜ້ອຍສຸດ 70% ສ່ວນປະກອບປອດສານພິດຈຶ່ງໄດ້ເອີ້ນວ່າ “Contains Organic Ingredients”. ເຖິ່ງແນວໃດກໍ່ຕາມ, ໃບຢັ້ງຢືນນີ້ ອະນຸຍາດຜະລິດຕະພັນສາມາດນຳໃຊ້ສານເຄມີໜ້ອຍໜື່ງຢູ່ໃນລະດັບທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ.

– ໃບຢັ້ງຢືນ OASIS ຂອງ Organic And Sustainable Industry Standard: OASIS ແມ່ນໃບຢັ້ງຢືນປອດສານເຄມີອະນຸຍາດໃຫ້ຜະລິດຕະພັນນຳໃຊ້ສານເຄມີຈຳນວນໜື່ງແລະທາດກັນບູດຢູ່ໃນຂອບເຂດທີ່ກຳນົດໄວ້, ໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 3 ລະດັບຫຼັກ:

  • ຜະລິດຕະພັນ 100% ມີສ່ວນປະກອບປອດສານເຄມີ ເອີ້ນວ່າ: 100% Organic.
  • ຜະລິດຕະພັນມີໜ້ອຍສຸດ 85% ສ່ວນປະກອບປອດສານເຄມີເອີ້ນວ່າ: Organic.
  • ຜະລິດຕະພັນມີໜ້ອຍສຸດ 70% ສ່ວນປະກອບປອດສານເຄມີເອີ້ນວ່າ: Made with Organic.

2. ໃບຢັ້ງຢືນປອດສານເຄມີ (organic) ຂອງ ອອດສະເຕເຣຍ:

ຄ້າຍຄືກັບຢູ່ສະຫະລັດອາເມລິກາ, ອອດສະເຕເຣຍໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຫຼາຍກ່ຽວກັບບັນໃບຢັ້=ຢືນບັນດາຜະລິດຕະພັນ organic. ຢູ່ນີ້ກໍ່ມີປະເພດໃບຢັ້ງຢືນ organic ແຕກຕ່າງກັນແລະໄດ້ກວດສອບຜ່ານຫຼາຍຂັ້ນຕອນຢ່າງກະທັດຮັດ:

– ໃບຢັ້ງຢືນ ACO ຂອງລັດຖະບານ ອອດສະເຕເຣຍ: ຂ້ອນຂ້າງຄ້າຍຄືໃບຢັ້ງຢືນ OASIS ຂອງ ສະຫະລັດອາເມລິກາ, ໃບຢັ້ງຢືນ ACO ຂອງອອດສະເຕເຣຍໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 3 ລະດັບຫຼັກ (ມີສ່ວນປະກອບປອດພິດ 95% ຂື້ນໄປເອີ້ນວ່າ Organic, ມີສ່ວນປະກອບປອດສານພິດໜ້ອຍສຸດ 70% ເອີ້ນວ່າ “Made With Organic Ingredients” ຫຼື 70%ລົງໄປ ອາດປະກົໄດມີວັດຖຸດິບຢູ່ຂ້າງສະຫຼາກຜະລິດຕະພັນ).

– ໃບຢັ້ງຢືນ NASAA ຂອງສຳນັກງານປະເມີນການປອດສານພິດ NASAA: ຄືກັບໃບຢັ້ງຢືນ organic ອື່ນໆ, ໃບຢັ້ງຢືນ NASAA ຮັບຮອງເອັາຜະລິດຕະພັນມີສ່ວນປະກອບປອດສານພິດ 100% ຕິດກາແມ່ນ “100% Organic”; ກັບຜະລິດຕະພັນມີສ່ວນປະກອບປອດສານພິດ 95% ສາມາດຕິດກາ “Organic”.

Chứng nhận organic 3
ໃບຢັ້ງຢືນ NASAA ຂອງສຳນັກງານກວດສອບການປອດສານພິດ NASAA

– ໃບຢັ້ງຢືນ BDRI ຂອງສະຖາບັນວິໄຈຊີວະວິທະຍາສະອາດ: ຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆຖ້າຢາກໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນ organic ນີ້ຕ້ອງຕອບສະໜອງຫຼາຍມາດຕະຖານທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃຫ້ຖືກຕ້ອງກ່ຽວກັບການຜະລິດທີ່ປອດສານພິດ.

– ໃບຢັ້ງຢືນ OFC ຂອງ Organic Food Chain: ນີ້ແມ່ນໃບຢັ້ງຢືນ organic ໄດ້ຜ່ານການຮັບຮອງໂດຍລັດຖະບານ ອອດສະເຕເຣຍ, ໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 4 ລະດັບ: “100% Organic” ບັນຈຸສ່ວນປະກອບປອດສານພິດ 100% , “Organic”ບັນຈຸສ່ວນປະກອບປອດສານພິດໜ້ອຍສຸດ 95%, “Made with Organic” ບັນຈຸສ່ວນປະກອບປອດສານພິດໜ້ອຍສຸດ 70% , ແລະຜະລິດຕະພັນອື່ນມີສ່ວນປະກອບປອດສານພິດໜ້ອຍສຸດ 70% ໄດ້ພິມສ່ວນປະກອບຂ້າງສະຫຼາກຫຼືສະແຕັມ.

– ໃບຢັ້ງຢືນ AUS-QUAL ຂອງກະຊວງ ກະສິກຳ ອອດສະເຕເຣຍ: ກ່ອນທີ່ຈະໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນນີ້, ຜະລິດຕະພັນຕ້ອງບັນຈຸສ່ວນປະກອບປອດສານພິດໜ້ອຍສຸດ 95%ສ່ວນທີ່ເຫຼືແມ່ນມີຕົ້ນກຳເນີດຈາກກະສິກຳ ຊີວະວິທະຍາສະາດ.

3.  ໃບຢັ້ງຢືນປອດສານພິດ (organic) ຂອງ EU:

ໃບຢັ້ງຢືນ organic ຕ່າງໆທີ່ EU ກໍ່ໄດ້ກວດສອບຢ່າງກະທັດຮັດ, ບໍ່ຕ່າງຫຍັງກັບສະຫະລັດອາເມລິກາ ຫຼື ອອດສະເຕເຣຍ:

– ໃບຢັ້ງຢືນ NATURE: ຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆໄດ້ NATURE ຮັບຮອງຕ້ອງຜ່ານຫຼາຍຂັ້ນຕອນການກວດສອບຢ່າງກະທັດຮັດ, ແບ່ງອອກເປັນ 3 ລະດັບຫຼັກຄື:

  • Organic Cosmetics: ຜະລິດຕະພັນມີສ່ວນປະກອບຂອງວັດຖຸດິບປອດສານພິດໜ້ອຍສຸດ 95% .
  • Natural Cosmetics With Organic Portion: ຜະລິດຕະພັນຜີສ່ວນປະກອບໄດ້ຮັບການຜະລິດຈາກທຳມະຊາດທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ organic 70%.
  • Natural Cosmetics: ບັນຈຸສ່ວນປະກອບທຳມະຊາດ 100% (ວັດຖຸດິບບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບມາດຕະຖານ organic).

– ໃບຢັ້ງຢືນ COSMOS: ໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 2 ລະດັບຫຼັກຄື: Cosmos Organic (ບັນຈຸສ່ວນປະກອບຈາກວັດຖຸດິບປອດສານພິດໜ້ອຍສຸດ 95% ) ແລະ Cosmos Natural (ສ່ວນປະກອບມີຢູ່ໃນຜະລິດຕະພັນບໍ່ບັນຈຸສານເຄມີໂດຍລວມ 2% ).

ນອກຈາກໃບຢັ້ງຢືນ organic ໄດ້ອອກໃຫ້ໂດຍບັນດາສຳນັກງານ, ອົງການທີ່ມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືທີ່ປະເທດ ສະຫະລັດອາເມລິກາ, ອອດສະເຕເຣຍ ຫຼື EU( ເອີຣົບ), ໃນໂລກນີ້ຍັງມີຫຼາຍໃບຢັ້ງຢືນຄ້ານຄືກັນຄື:​ໃບຢັ້ງຢືນ Soil Association ຂອງ ອັງກິດ, ໃບຢັ້ງຢືນ BDHI ຂອງເຢຍລະມັນ, JAS ຂອງຍີ່ປຸນ…

Chứng nhận organic 2
ໃບຢັ້ງຢືນ JAS ຂອງກະຊວງປ່າໄມ້ ການປະມົງ ຍີ່ປຸນ

III. ການເລືອກຜະລິດຕະພັນ organic ຖືເປັນການເລືອກທຳອິດສຳລັບສຸຂະພາບ

ທ່ານບໍ່ສາມາດຮູ້ໄດ້ກ່ຽວກັບຜະລິດທີ່ກຳລັງໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈຳວັນ ກໍ່ປອດໄພແລະບໍ່ມີສານເຄມີອັນຕະລາຍຫຼືບໍ່. ຍ້ອນສິ່ງທີ່ຂຽນໃນຜະລິດຫຼືໂຮງງານຜະລິດຂຽນບໍ່ແມ່ທັງໝົດ.

ແນວໃດກໍ່ຕາມສຳລັບຜະລິດຕະພັນທີ່ຖືກສຳນັກງານ, ອົງການທີ່ມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືອອກໃບຢັ້ງຢືນ organic, ທ່ານສາມາດສະບາຍໃຈນຳໃຊ້. ຍ້ອນນັ້ນແມ່ນໃບຢັ້ງຢືນເຖິ່ງຄຸນນະພາບ, ລະດັບຄວາມປອດໄພແລະສຸຂະພາບຂອງຄົນເຮົາ.

1. ປອດໄພສຳລັບສຸຂະພາບຂອງຄົນເຮົາ

ຜະລິດຕະພັນຕ່າງທີ່ໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນ organic ແຕ່ບັນດາສຳນັກງານ, ອົງການທີ່ມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືໃນໂລກລ້ວນແຕ່ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງຄົນເຮົາ. ເມື່ອໃນນັ້ນ, ຕາມການວິໄຈຈຳນວນໜື່ງໃຫ້ເຫັນວ່າ, ມີຫຼາຍກວ່າ 80% ປະລິມານເຄື່ອງບໍລິໂພກທີ່ພວກເຮົານຳໃຊ້ແຕ່ລະມື້ ບັນຈຸສານເຄມີຕ່າງໆ, ຢາຂ້າແມງໄມ້, ສານກັນບູດ,… ສະນັ້ນ, ຜະລິດຕະພັນ organic ຖືເປັນການເລືອກຂັ້ນທຳອິດໃຫ້ແກ່ສຸຂະພາບ.

2. ນຳມາສູ່ຫຄຸນປະໂຫຍດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃຫ້ແກ່ຄົນເຮົາ

ຕ່າງກັບຜະລິດຕະພັນທຳມະຊາດ, ພຽງແຕ່ໄດ້ຜະລິດຈາກສ່ວນປະກອບມີໃນທຳມະຊາດແຕ່ບໍ່ໄດ້ກວດສອບຄຸນນະພາບ, ກໍ່ຄືປະລິມານສານເຄມີທີ່ມີຢູ່ໃນນັ້ນ. ຜະລິດຕະພັນ organic ຖືກຕາມມາດຕະຖານ “ຂຽວ – ສະອາດ”,ນຳມາສູ່ປະໂຫຍດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍແກ່ຄົນເຮົາ, ບໍ່ພຽງແຕ່ດ້ານສຸຂະພາບແຕ່ຍັງລວມທັງດ້ານຄວາມງາມນຳອີກ:

  • ເຄື່ອງບໍລິໂພກ organic ອຸດົມໄປດ້ວຍກົດໄຂມັນທຳມະຊາດຫຼາຍຊະນິດ, ດີຕໍ່ຄົນທີເປັນພະຍາດຫົວໃຈ, ຊ່ວຍທ່ານເສີມສ້າງສຸຂະພາບລະບົບຫົວໃຈ. ບັນຈຸປະລິມານທາດບຳລຸງສູງ, ພ້ອມກັນນັ້ນຍັງຊ່ວຍເພີ່ມລະບົບພູມຕ້ານທານໃຫ້ແກ່ຮ່າງກາຍ.
  • ຜະລິດຕະພັນ organic ນຳໃຊ້ດ້ານຄວາມງາມບໍ່ມີສານເຄມີ, ສານກັນບູດ, ສານເຄມີໂດຍລວມ,… ສະນັ້ນເມື່ອນຳໃຊ້ແກ່ຜິວຈື່ງບໍ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນຮ້າຍຕໍ່ຜິວ, ກົງກັນຂ້າມຍັງມີຫຼາຍຄຸນປະໂຫຍດທີ່ໂດນເດັ່ນກວ່າຜະລິດຕະພັນດູແລ, ຟື້ນຟູຫຼືປິ່ນປົ່ວຜິວທົ່ວໄປ.
Chứng nhận organic 5
ນຳໃຊ້ຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆທີ່ມີໃບຢັ້ງຢືນ organic ເພື່ອນຳມາສູ່ຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງຕໍ່ສຸຂະພາບ

3. ນຳໃຊ້ຜະລິດຕະພັນ organic ເພື່ອຂັບເຄືອນສຸຂະພາບສູ່ອານາຄົດ

ອ້ອມຂ້າງຊີວິດປະຈຳວັນຂອງພວກເຮົາແມ່ນສານເຄມີຕ່າງໆນັບບໍ່ຖ້ວນ, ສານກັນບູດ, ທາດທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຈາກຕະກົ່ວ, ຝຸ່ນລະອອງ, ເຄືອງກິນດື່ມຈົນຮອດແຊມພູ, ນ້ຳຢາລ້າງຖ້ວຍ, ຄີມອາບນ້ຳແລະອື່ນ. ທາດອັນຕະລາຍຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ເຖິງວ່າບໍ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນຮ້າຍທັນທີ ແຕ່ເມື່ອດົນນານໄປມີໂອກາດກໍ່ໃຫ້ເກີດເປັນພະຍາດມະເຮັງ.

ປະຈຸບັນນີ້, organic ບໍ່ໄດ້ປະກົດຂື້ນພຽງເຄືອງບໍລິໂພກທີ່ຄົນເຮົາກິນດື່ມໃນທຸກມື້ນີ້, ຜະລິດຕະພັນ organic ຍັງໄດ້ນຳໃຊ້ໃນເຄື່ອງສຳອາງແນ່ໃສ່ສຸຂະພາບດ້ານຄວາມງາມທີ່ຍາວນານແລະແລະຄວາມແຂງແຮງແກ່ສັງຄົມ.

Trả lời