ທາດສະກັດເຊວຕົ້ນກຳເນີດຂອງພືດ – ເທັກໂນໂລຊີໃໝ່ໃນການຕ້ານຜິວແກ່ກ່ອນໄວ

ເມື່ອເວົ້າເຖິ່ງຂອບເຂດຜິວດ້ານຄວາມງາມ, ຫຼາຍໆຄົນອາດເຄີຍໄດ້ຍິນຜ່ານໆກ່ຽວກັບເທັກໂນໂລຊີເຊວຕົ້ນກຳເນີດ. ສະນັ້ນ, ເຊວຕົ້ນກຳເນີດຂອງພືດແມ່ນຫຍັງ? ເປັນຫຍັງເທັກໂນໂລຊີນີ້ກັບໄດ້ນຳໃຊ້ໃນບັນດາຜະລິດຕະພັນຕ້ານຜິວແກ່ກ່ອນໄວ? ຜະລິດຕະພັນມີຄຸນປະໂຫຍດຫຍັງທີ່ໂດນເດັ່ນ? ຈົ່ງຮ່ວມກັບ Mediworld ຊອກຮູ້ໃນບົດຄວາມຕໍ່ໄປນີ້ເດີ!

I. ເຊວຕົ້ນກຳເນີດຂອງພືດມີຄຸນລັກສະນະຄ້າຍຄືກັບເຊວຕົ້ນກຳເນີດຂອງຄົນເຮົາ

ເຊວຕົ້ນກຳເນີດເປັນປະເພດເຊວທີ່ມີຄວາມສາມາດແບ່ງແລະຟື້ນຟູກາຍເປັນເຊວຫຼາຍປະເພດແຕກຕ່າງກັນໃນຮ່າງກາຍ. ໃນຕົວຈິ່ງ, ເຊວຕົ້ນກຳເນີດບໍ່ມີຫຍັງແຕກຕ່າງຈາກເຊວທົ່ວໆໄປແລະກໍ່ບໍ່ມີຄຸນນະສົມບັດພິເສດຫຍັງ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ໃນກໍ່ລະນີທີ່ຈຳເປັນ, ບັນດາເຊວຕ່າງໆເຫຼ່ານີ້ອາດປ່ຽນເປັນເຊວຈຸລັງພິເສດເພື່ອຮັກສາຫຼືທົດແທນເຂົ້າໃນບໍລິເວນທີ່ຂາດຫາຍ.

ຢູ່ໃນຄົນເຮົາແລະສັດ, ເຊວຕົ້ນກຳເນີດໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 21 ປະເພດ: ເຊວຕົ້ນກຳເນີເຍື້ອອ່ອນ(ຍັງບໍ່ພັດທະນາ) ແລະເຊວຕົ້ນກຳເນີດທີ່ໃຫຍ່ເຕັມໂຕ( ຢູ່ທຸກພາກສ່ນຂອງຮ່າງກາຍ). ໃນນັ້ນຢູ່ໃນສັດ, ໄດ້ຄົ້ນພົບຢູ່ບັນດາເນື້ອເຍື້ອຮາກແລະກິ່ງ, ມີຄຸນນະສົມບັດຟື້ນຟູເອງແລະປ່ຽນແທນບັນດາເຊວທີ່ຕາຍໄປ.

1. ເປັນຫຍັງເຊວຕົ້ນກຳເນີດຈາກພືດຈື່ງສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ຕໍ່ຜິວຄົນ?

ເຊວຕົ້ນກຳເນີດຂອງຄົນ (ເຊວຕົ້ນກຳເນີດຮ່າງກາຍຂອງຕົນເອງ) ແມ່ນອັນທຳອິດຍ້ອນຄຸນນະສົມບັດການແບ່ງເກີດຫຼາຍເຊວທີ່ຄືກັບມັນ. ເມື່ອມີຕຳແໜ່ງທີ່ເສຍຫາຍ, ບັນດາເຊວຕົ້ນກຳເນີດນີ້ຈະແບ່ງເພື່ອປົວແປງບັນດາເຊວທີ່ເປ່ເພຫຼືເກີດເຊວທົດແທນໃຫ້ບັນດາເຊວຜິວທີ່ຕາຍແລ້ວ.

Tế bào gốc thực vật 1
ເຊວຕົ້ນກຳເນີດຈາກພືດມີຫຼາຍຈຸດຄ້າຍຄືເຊວຕົ້ນກຳເນີດຄົນ

ໃນຂະບວນການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈວິທະຍາສາດຈຳນວນໜື່ງ, ຄົນເຮົາໄດ້ຊີ້ແຈງອອກມາວ່າ, ເຊວຕົ້ນກຳເນີດພືດມີຄວາມຄ້າຍຄືຫຼາຍກັບເຊວຕົ້ນກຳເນີດຂອງຄົນ. ພວກມັນແມ່ນບັນດາເຊວມີຕົ້ນກຳເນີດຈາກຕົ້ນໄມ້, ໝາກໄມ້ໃນທຳມະຊາດ. ພວກມັນມີຕົ້ໜກຳເນີດຮັກສາໄດ້ການມີຊີວິດໃຫ້ພືດ, ມີຄວາມສາມາດເກີດເຊວພິເສດໃໝ່ຫຼືຜະລິດແລະທົດແທນບັນດາເຊວທີ່ໄດ້ຕາຍດ້ວຍວິທີ່ມີການກວດສອບ.

ເຖິ່ງແນວໃດກໍ່ຕາມ ບັນດາເຊວຕົ້ນກຳເນີດຈາກພືດບໍ່ສາມາດເຄືອນໄຫວຄືກັບບັນດາເຊວຕົ້ນກຳເນີດຂອງຮ່າງກາຍຄົນເຮົາ, ຄືແນວນັ້ນແຕ່ພວກມັນກັບມີຄວາມຄ້າຍຄືສູງຫຼາຍ.

2. ຍ້ອນຫຍັງຕ້ອງນຳໃຊ້ເທັກໂນໂລຊີເຊວຕົ້ນກຳເນີດແກ່ຜິວ?

ເຊວຕົ້ນກຳເນີດໃນຜິວຮັບປະກັນການເກີດບັນດາເຊວໃໝ່, ກໍ່ຄືກັບການປົວແປງຫຼືທົດແທນບັນດາເຊວທີ່ເສຍຫາຍ, ເຊວຜິວຕາຍດ້ວຍການຕິດຕາມ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ບັນຫາການແກ່ກ່ອນໄວຫຼືການດູແລ – ຮັກສາຜິວບໍ່ຖືກວິທີ ມີໂອກາດເຮັດໃຫ້ຜິວເສຍຫາຍ, ຈາກນັ້ນເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນສະທ້ອນເຖິງການເຄືອນໄຫວຂອງເຊວຕົ້ນກຳເນີດໃນຜິວ.

ໃນບັນດາປະເພດເຊວຜິວ, ໄຟໂບພລາສ(fibroblasts) ມີຄວາມສາມາດຊຸກຍູ້ການຜະລິດ collagen, ທາດພື້ນນອກເຊວ, ສ້າງການຕິດຕໍ່ໃຕ້ຜິວແລະຊ່ວຍຮັກສາໂຄງສ້າງເນື້ອເຍື້ອຂອງຜິວ. ສຳລັບຄົນອາຍຸນ້ອຍ, ເຊວນີ້ຈະສ້າງ collagen ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຊ່ວຍໃຫ້ຜິວກະຊັບ.​ ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ຖ້າຜິວພົບອາການບາດເຈັບຫຼືແກ່ກ່ອນໄວຍ້ອນໄວອາຍຸ, ປະລິມານເຊວນີ້ຈະນັບມື້ໜ້ອຍລົງ. ຈາກນັ້ນ, ປະລິມານ collagen ຜະລິດອອກມາກໍ່ຈະຫຼຸດໜ້ອຍລົງຕາມເວລາ, ຜິວເລີ່ມແກ່ກ່ອນໄວ, ປະກົດມີຮີ້ວຮອຍ, ຜິວບໍ່ກະຊັບແລະຂາດຄວາມຢືດຍຸນ. ຕອນນີ້, ການເພີ່ມເຊວຕົ້ນກຳເນີດພືດໃຫ້ແກ່ຜິວມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ສຸດ.

II. ນຳໃຊ້ເທັກໂນໂລຊີໃນການເສີມຄວາມງາມ

ປະຈຸບັນ,​ ມີຢ່າງຫຼວງຫຼາຍພາກສ່ວນໃນພືດໄດ້ຮັບການພິສູດແລະຮອງຮັບວ່າມີຄຸນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ຜິວຂອງຄົນເຮົາ. ພິເສດແມ່ນບັນດາພາກສ່ວນສະໜອງຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ຕ້ານຜິວແກ່ກ່ອນໄວ, ປົກປ້ອງຜິວແລະສະໜອງທາດບຳລຸງໃຫ້ແກ່ເຊວຕົ້ໜກຳເນີດຂອງຜິວ.

ເຕັກໂນໂລຊີທາດສະກັດເຊວຕົ້ນກຳເນີດພືດພິເສດ ປະສິດທິພາບໃນການນຳໃຊ້ຂອງຜະລິດຕະພັນດູແລຜິວດ້ວຍຈຸດດີ::

  • ສະໜອງທາດບຳລຸງໃຫ້ເຊວຕົ້ນກຳເນີດຂອງຜິວ.
  • ຊ່ວຍປົວແປງແລະທົດແທນບັນດາເຊວທີ່ບາດເຈັບ, ເຊວທີ່ຕາຍແລ້ວ.
  • ຊຸກຍູ້ການຜະລິດ collagen ເພີ່ມ ເມື່ອບັນດາເຊວຕົ້ນກຳເນີດໄດ້ຮັບການເສີ່ມສ້າງແລະສ້າງໃໝ່.
  • ຕ້ານຜິວແກ່ກ່ອນໄວ, ຊ່ວຍໃຫ້ຜິວກະຊັບ, ລົດຮີ້ວຮອຍໃຫ້ແກ່ຜິວ.
  • ຈຳກັດແລະຟື້ນຟູຜິວທີ່ບາດເຈັບຫຼັງບັນດາຂະບວນການຮັກສາດ້ານຄວາມງາມ.
  • ຊ່ວຍໃຫ້ຜິວເພີ່ມຄວາມລຽບນຽນ, ສະໜອງຄວາມຊຸ່ມຊື່ນແກ່ຜິວ.
  • ຊ່ວຍໃຫ້ຜິວນຽນ, ດີແປ້ວ.
Tế bào gốc thực vật 2
ທາດສະກັດເຊວຕົ້ນກຳເນີດສາມາດນຳໃຊ້ໃນການດູແລແລະຜິວອ່ອນໄວ

ເມື່ອນຳໃຊ້ທາດສະກັດເຊວຕົ້ນກຳເນີດຈາກພືດໄດ້ຊຶມຊັບເຂົ້າຜິວ, ມັນຈະສະໜອງບັນດາທາດບຳລຸງເພີ່ມໃຫ້ເຊວຕົ້ນກຳເນີດຂອງຜິວ. ຈາກນັ້ນຊ່ວຍເຊວຕົ້ນກຳເນີດຂອງຜິວແຂງແຮງຂື້ນ, ສາມາດຜະລິດເຊວຕ່າງໆທີ່ແຂງແຮງອອກມາແລະມີໜ້າທີ່ທີ່ສົມບູນທາງຊີວະວິທະຍາອັນແຂງແຮງ.

III. ຜິວອ່ອນໄວແລະຂາວກະຈ່າງໃສດ້ວຍຊຸດຜະລິດຕະພັນ Cellcos

ຊຸດຜະລິດຕະພັນ Cellcos ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີສານສະກັດເຊວຕົ້ນກຳເນີດຂອງພືດທີ່ທັນສະໄໝທີ່ສຸດ. ຄຸນປະໂຫຍດສະໜອງນ້ຳ, ສະໜອງຄວາມຊຸມຊື່ນແລະທາດບຳລຸງລົງເລິກເຂົ້າໃນເຊວຜິວດ້ວຍສ່ວນປະກອບ:

  • ທາດສະກັດເຊວຕົ້ນກຳເນີດລາສເບີ້ຣີ້. ສະໜອງ vitamin, ທາດບຳລຸງທີ່ຈຳເປັນໃຫ້ແກ່ຜິວ, ຊ່ວຍໃຫ້ຜິວຂາວກະຈ່າງໃສ, ກະຊັບແລະເຮັດໃຫ້ຂະບວນແກ່ກ່ອນໄວຂອງຜິວຊ້າລົງ.
  • ທາດສະກັດເຊວຕົ້ນກຳເນີດໝາກອະງຸນ. ດ້ວຍຄຸນປະໂຫຍດຫຼັກແມ່ນການຕ້ານຜິວແກ່ກ່ອນໄວ, ເພີ່ມພູມຕ້ານທານໃຫ້ແກ່ຜິວ, ຕ້ານຜົນຮ້າຍຈາກແສງ UV, ແສງແດດ.
  • Peptide. ກະຕຸ້ນການເກີດ protein, ເພີ່ມໄຟໂບຣບລາສ(fibroblasts), ປັບປຸງແລະປົວແປງບັນດາເຊວຕົ້ນກຳເນີດ.​ພ້ອມກັນນັ້ນ, ຍັງເປັນທາດບຳລຸງສະໜອງຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໄດ້ດີທີ່ສຸດໃຫ້ແກ່ຜິວ, ຮັກສາໄດ້ຄວາມອ່ອນໄວແລະຄວາມກະຊັບຂອງຜິວ.
Tế bào gốc thực vật 3
ຊຸດຜະລິດຕະພັນ Cellcos – ຄວາມລ້ຳໜ້າໃໝ່ໃນເທັກໂນໂລຊີທາດສະກັດເຊວຕົ້ນກຳເນີດຂອງພືດ

ໄວອາຍຸຈະບໍ່ປ່ອຍປະໃຜທັງນັ້ນ, ຍິ່ງອາຍຸຫຼາຍອາການແກ່ກ່ອນໄວຍິ່ງເກີດຂື້ນໄວ.​ ບັນດາ fibroblasts ກໍ່ຫຼຸດລົງ, ຈາກນັ້ນຂະບວນການໂດຍລວມແລະການຜະລິດ collagen ກໍ່ຫຼຸດລົງຕາມ. ຖ້າບໍ່ສະໜອງໃຫ້ຜິວບັນດາທາດບຳລຸງຕ່າງໆທີ່ຈຳເປັນ, ຜິວກະເລີ່ມປະກົດມີອາການແກ່ກ່ອນໄວ, ບໍ່ກະຊັບແລະຂາດຄວາມລຽບນຽນ.

ການເລືອກຜະລິດຕະພັນດູແລແລະຜິວອ່ອນໄວໄດ້ສະກັດຈາກສານສະກັດເຊວຕົ້ນກຳເນີດພືດ ຈະເປັນການເລືອກທີ່ຖືກຕ້ອງທີ່ສຸດໃນປະຈຸບັນີ້ – ຕົວຢ່າງຄື ຊຸດຜະລິດຕະພັນ Cellcos. ດ້ວຍສ່ວນປະກອບໄດ້ສະກັດຈາກທຳມະຊາດທັງໝົດ, ບໍ່ພຽງແຕ່ປອດໄພຍັງນຳມາສູ່ປະສິດທິພາບເຮັດໃຫ້ຜິວອ່ອນໄວແລະຂາວກະຈ່າງໃສທີ່ສຸດ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ຍັງບຳລຸງຜິວລົງເລິກຈາກເຊວພາຍໃນຜິວ.

Trả lời