ກອງປະຊຸມທາງວິທະຍາສາດຄັ້ງທີ່ IV ກັບຫົວຂໍ້: “ເພື່ອຄວາມສົມບູນແບບດ້ານຄວາມງາມແບບຕາເວັນອອກ”

ຢູ່ທີ່ໂຮງແຮມ New World ວັນທີ່​ 07/12 ຜ່ານມາ, ສະມາຄົມສັນຍະກຳຕົກແຕ່ງດ້ານຄວາມງາມ ຫວຽດນາມ (VSAPS), ສະມາຄົມສັນຍະກຳດ້ານຄວາມງາມ ເມືອງໂຮ່ຈີມິນ (HSAPS), ສະມາຄົມສັນຍາກຳຕົກແຕ່ງດ້ານຄວາມງາມພາກຕາເວັນອອກ (OSAPS), ສະມາຄົມສັນຍາກຳຕົກແຕ່ງດ້ານຄວາມງາມ ASEAN (ACPS) ໄດ້ສົມທົບກັບຈັດຕັ້ງ ກອງປະຊຸມທາງວິທະຍາສາດຄັ້ງທີ່ IV ກັບຫົວຂໍ້: “ເພື່ອຄວາມສົມບູນແບບດ້ານຄວາມງາມແບບຕາເວັນອອກ” ດ້ວຍການລວມຕົວຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ – ທ່ານໝໍສັນຍາກຳຊັ້ນນຳຫຼາຍໆທ່ານທັງພາຍໃນປະເທດແລະທົ່ວໂລກ. Mediworld ຮູ້ສຶກເປັນກຽດທີ່ເປັນໜື່ງໃນພາກສ່ວນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້.

ກອງປະຊຸມສາກົນທາງວິທະຍາສາດຄັ້ງນີ້ແມ່ນໂອກາດພົບປະອັນພິເສດລະຫວ່າງຊ່ຽວຊານທີ່ມີຊື່ສຽງລະດັບໂລກແລະທ່ານໝໍຊັ້ນນຳຂອງຫວຽດນາມ,​ແນ່ໃສ່ອັບເດດທິດທາງຄວາມງາມພາຍໃນແລະນອກໃໝ່ທີ່ສຸດຈາກປະເທດທີ່ມີພື້ນຖານເຕັກໂນໂລຊີດ້ານຄວາມງາມທີ່ກ້າວໜ້າ.

ສຳຄັນກວ່ານັ້ນ, ກອງປະຊຸມຍັງມີໂອກາດຫາລືກ່ຽວກັບປັດໃຈສຳຄັນຕ່າງໆເພື່ອໃຫ້ບັນລຸໄດ້ໝາກຜົນທີ່ສຸດໃນສັນຍາກຳດ້ານຄວາມງາມແລະການແພດດ້ານຄວາມງາມສຳລັບຄົນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້.

ຮູບພາບຈຳນວນໜື່ງທີ່ກອງປະຊຸມ:

Trả lời