Mediworld ເຂົ້າຮ່ວຍ “ກອງປະຊຸມສາກົນກ່ຽວກັບເທັກໂນໂລຊີ micro-mechatronic ແລະລະບົບເຊັນເຊີ 2019”

Avata Hội nghị quốc tế về công nghệ vi cơ điện tử và hệ thống cảm biến 2019

ຜ່ານມາ, ຄູ່ຮ່ວມມືຢ່າງເປັນທາງການຂອງ Mediworld, ສູນວິໄຈພັດທະນາເຂດເທັໂນໂລຊີສູງ (SHTP Labs) ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະສົບຜົນສຳເລັດກອງປະຊຸມສາກົນກ່ຽວກັບຂອບເຂດເທັກໂນໂລຊີ micro-mechatronic, ວວັດສະດຸ ນາໂນ ດຶງດູດນັກວິທະຍາສາດຫຼາຍກວ່າ 40 ທ່ານເຂົ້າຮ່ວມຈາກບັນດາປະເທດທີ່ທັນສະໄໝທົ່ວໂລກຄື : ຍີ່ປຸນ, ເຢຍລະມັນ, ສິງກະໂປ, ເກົາຫຼີ, ອອດສະເຕເຣຍແລະຫວຽດນາມ…

ກອງປະຊຸມຈັດຂື້ນໃນ 2ມື້, ວັນທີ 27, 28/8 ຢູ່ ເມືອງໂຮ່ຈີມິນ, ໂດຍ SHTP Labs, ສົມທົບກັບສະຖາບັນວິທະຍາສາດວັດສະດຸແຫ່ງຊາດຍີ່ປຸນ,​ສູນວິໄຈວັດສະດຸໂຄງສ້າງ ນາໂນແລະໂມເລກຸນ – ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ເມືອງໂຮຈີມິນ, ແລະສະມາຄົມວິສະວະກຳຄວາມແມ້ນຍຳ ຍີ່ປຸນ ຈັດຕັ້ງ. Mediworld ຍິນດີເຂົ້າຮ່ວມລາຍການໃນນາມແຂກຮັບເຊີນພິເສດ.

ໃນກອງປະຊຸມໄດ້ມີພິທີການເຮັດບົດບັນທຶກລະຫວ່າງ SHTB Labs ແລະ ສູນອຸດສາຫະກຳຂອງສະຖາບັນ CISRO (ອອດສະເຕເຣຍ) ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືພັດທະນາວັດສະດຸນາໂນແລະບັນດາອຸປະກອນລະບົບເຊັນເຊີຕ່າງໆທີ່ນຳໃຊ້ໃນຂອບເຂດຊີວະການແພດ.

Đài truyền hình HTV9 đưa tin về sự kiện

ສຳນັກງານອົງການປົກຄອງ ເມືອງໂຮຈີມິນ ໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ SHTP ເປັນເຈົ້າພາບ, ສູນວິໄຈພັດທະນາເປັນຜູ້ປະຕິບັດ “ລາຍການພັດທະນາອຸດສາຫະກຳ micro-mechatronic ໄລຍະ 2017 – 2020, ວິໄສທັດ 2030”. ລາຍການຈະຕັ້ງໜ້າເຝິກອົບຮົມຊັບພະຍາກອນມະນຸດ MEMS; ຍອມຮັບບັນດາການຳໃຊ້ເທັກນິກທີ່ທັນສະໄໝໃນຂອບເຂດ MEMS ໃນໂລກເພື່ອພັດທະນາ, ສ້າງຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆຂື້ນພາຍໃນປະເທດ, ຮັບໃຊ້ການກໍ່ສ້າງເມືອງອັດສະລິຍະ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ເສີມສ້າງການຮ່ວມມືກັບສາກົນເພື່ອໃຫ້ຂອບເຂດ MEMS ພາຍໃນປະເທດໄດ້ຍອມຮັບແລະພັດທະນາໄວ, ຕັດສັ້ໜໄລຍະເວລາໃນການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ.

ຮູບພາບຈຳນວນໜື່ງໃນກອງປະຊຸມ:

Hội nghị quốc tế về công nghệ vi cơ điện tử và hệ thống cảm biến 2019 0
Hội nghị quốc tế về công nghệ vi cơ điện tử và hệ thống cảm biến 2019 1
Hội nghị quốc tế về công nghệ vi cơ điện tử và hệ thống cảm biến 2019 2
Hội nghị quốc tế về công nghệ vi cơ điện tử và hệ thống cảm biến 2019 3
Hội nghị quốc tế về công nghệ vi cơ điện tử và hệ thống cảm biến 2019 4
Hội nghị quốc tế về công nghệ vi cơ điện tử và hệ thống cảm biến 2019 5
Hội nghị quốc tế về công nghệ vi cơ điện tử và hệ thống cảm biến 2019 6
Hội nghị quốc tế về công nghệ vi cơ điện tử và hệ thống cảm biến 2019 7
Hội nghị quốc tế về công nghệ vi cơ điện tử và hệ thống cảm biến 2019 8
Hội nghị quốc tế về công nghệ vi cơ điện tử và hệ thống cảm biến 2019 9
Hội nghị quốc tế về công nghệ vi cơ điện tử và hệ thống cảm biến 2019 10
Hội nghị quốc tế về công nghệ vi cơ điện tử và hệ thống cảm biến 2019 11

Trả lời