Bio White Mask – ມ໋າກໜ້າບຳລຸງຜິວກະຈ່າງໃສລຽບນຽນ, “ເປີດໂທນສີຜິວ” ປອດໄພ

Bio White Mask ເປັນມ໋າກໜ້າຊ່ວຍໃຫ້ຜິວກະຈ່າງໃສລຽບນຽນ, “ເປີດໂທນ” ສີຜິວປອດໄພອາໄສການນຳໃຊ້ສ່ວນປະກອບເທັກໂນໂລຊີຊີວະຈາກທຳມະຊາດ: ສານສະກັດເປືອກຕົ້ນ Boldo, ສານສະກັດໝາກຫຸງຜ່ານການໝັກ, ສານສະກັດຮາກໂສມເກົາຫຼີ…

ລົງທະບຽນໃຫ້ຄຳປຶກສາ