Silky StemGel – ທາດບຳລຸງມະຫາສະໜອງນ້ຳແລະຜິວຂາວກະຈາງໃສ

Silky StemGel ແມ່ນຄີມບຳລຸງມະຫານຸ່ມບັນຈຸສານສະກັດເຊວຕົ້ນກຳເນີດຂອງພືດ.​ຊ່ວຍໃຫ້ຜິວແຂງແຮງກະຈາງໃສ, ສີຜິວສະໝ່ຳສະເໝີ, ຕ້ານຮີ້ວຮອຍແລະກະຊັບເຕັງຕື່ງ.

ລົງທະບຽນໃຫ້ຄຳປຶກສາ